Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim

PDFInformacja z wykonania planu finansowego MGDK w Lewinie Brzeskim stan na dzień 31.12.2021.pdf
XLSWykonanie planu finansowego MGDK w Lewinie Brzeskim stan na dzień 31.12.2021r..xls

Wersja XML