Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim

PDFInformacja z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim stan na dzień 31.12.2021r..pdf
XLSWykonanie planu finansowego MiGBP w Lewinie Brzeskim stan na dzień 31.12.2021r..xls

Wersja XML