Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpieniu o opinię OOŚ dla budowy farmy fotowoltaicznej Przecza kwiecień 2022r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej i wystąpieniu o opinię do RDOŚ, PPIS i WP dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej PV Przecza o mocy do 1,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie m. Przecza działki nr 1, 2/6, 2/8

DOCXZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpienie o opinię ooś dla budowy farmy fotowoltaicznej Przecza kwiecień 2022r..docx

Wersja XML