Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę

DOCXWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę - załącznik do zarządzenia 06.2022 Prezesa ZMK Lewin Brzeski z dnia 07.04.2022r..docx

Wersja XML