Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie z dnia 26.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie budynku letniskowego wraz z infrastrukturą w Kantorowicach oraz na gromadzenie ścieków

Zawiadomienie z dnia 26.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych, tj. budynku letniskowego wraz z infrastrukturą w Kantorowicach oraz na gromadzenie ścieków w zbiorniku wybieralnym na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

PDFZawiadomienie z dnia 26.04.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. udzielenia osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych w Kantorowicach.pdf

 

Wersja XML