Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe za 2021 rok

Radni Rady Miejskiej

Łukasz Bacajewski

Piotr Czepułkowski

Leszek Fornal

Zbigniew Gąsiorowski

Władysław Górka

Ilona Gwizdak

Paulina Kamińska

Jacek Kieroński

Robert Laszuk

Stanisław Piszczek

Roman Pudło

Antoni Rak

Anna Zacharewicz

Dariusz Zięba

 

Kierownictwo Urzędu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza:

Ewa Bruchal

Barbara Chyża

Marzena Demska

Anna Foryś

Joanna Greniuch-Błaszko

Beta Hargot

Anna Jasińska

Elżbieta Juszczak-Derzypolska

Wioletta Kruk-Jaromin

Marcin Kulesza

Aleksandra Lipka

Joanna Mokrzan

Urszula Smolińska

Urszula Struska

Dariusz Struski

Ireneusz Telego

Anna Uchmanowicz

 

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych:

Oświata:

Helena Biernacka

Zdzisław Biernacki

Joanna Dziasek

Ewa Jarosz

Stanisław Kowalczyk

Dorota Mościcka

Renata Pawlus

Anna Sawicka

Ewa Warchał

Kultura:

Anna Bączkowska

Tadeusz Tadla

Opieka Społeczna: 

Urszula Bandrowska

Alicja Cieślik

Marek Jaśkowiec

Świetlica Terapeutyczna:

Renata Pietruńko

Spółki mienia komunalnego:

Paweł Chojnacki

Andrzej Tarnawa

Wersja XML