Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 z funkcją ratownictwa technicznego

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

PDFInformacja o złozonych ofertach.pdf

PDFinformacja o kwocie zabezpieczonej.pdf
 

PDFmodyfikacja SWZ.pdf

PDFogłoszenie o zmianie.pdf

DOCXZał. nr 7 do SWZ docx.docx


 

DOCXMINIPORTAL identyfikator.docx
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCXWymagania Techniczne zamówienia Samochód Rtownictwa Technicznego 4x4-skonwertowany.docx
DOCXwzor-umowy.docx
PDFzakup wozu OSP SWZ.pdf
DOCXZałączniki do SWZ.docx
 

Wersja XML