Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka komunalna,mieszkaniowa i ochrona środowiska

Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania pn: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lewin Brzeski w roku 2020”

PDFzaproszenie do składania ofert Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.pdf
DOCformularz ofertowy załącznik nr 1.doc
DOCwzór umowy załącznik nr 2.doc
DOCwzór umowy powierzenia danych załącznik nr 3.doc
DOCprotokół odbioru załącznik nr 4.doc


Zamówienie z wolnej ręki w procedurze In-house na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf


Przetargi:

Ogłoszenie nr 570385 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

PDFInformacja z otwarcia ofert - 19.06.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie nr 570385 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych..docx
DOCSIWZ - odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc
DOCXZałącznik nr 6 - projekt umowy.docx
 

PDFinf. uzupełniająca.pdf
XLStabela nr 5 lista nieruchomości niezamieszkałych według złozonych deklaracji stan na 30.05.2018.xls
 

 

 

 

 

Wersja XML