Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

gospodarka komunalna,mieszkaniowa i ochrona środowiska

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze In-house na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o zamiarze zawarcia umowy.pdf

Przetargi:

Ogłoszenie nr 570385 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

PDFInformacja z otwarcia ofert - 19.06.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie nr 570385 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych..docx
DOCSIWZ - odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc
DOCXZałącznik nr 6 - projekt umowy.docx
 

PDFinf. uzupełniająca.pdf
XLStabela nr 5 lista nieruchomości niezamieszkałych według złozonych deklaracji stan na 30.05.2018.xls
 

 

 

 Wyniki przetargów:

 

Wersja XML