Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

budownictwo i inwestycje - przetargi

PDFogłoszenie-nadzór inwestorski-budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf,

PDFprotokół z postępowania nadzór budowa centrum przesiadkowego w Lewinie Brzeskim.pdf

DOCformularz oferty wraz z załącznikami.doc

DOCwzór umowy.doc

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Budowa budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy"

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę budynku socjalnego dla LZS w Skorogoszczy.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 08.03.2019.pdf

PDFOdpowiedzi na zaytania z dnia 26.02.2019r_.pdf
 

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę budynku dla LZS w Skorogoszczy.docx

PDFSIWZ - LZS Skorogoszcz.pdf

PDFpozwolenie na budowę.pdf
PDFpozwolenie z OWKZ-12.2018.pdf
PDFopis techniczny-Skorogoszcz.pdf
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
 

br elektryczna

PDFE1W.pdf
PDFE2W.pdf
PDFE3W.pdf
PDFE4W.pdf
PDFinst elektryczna-rzut dachu.pdf
PDFinst elektryczna-rzut piętra.pdf
PDFinst elektryczna-rzut przyziemia.pdf
PDFtablica rozdzielcza-schemat ideowy.pdf

br ogólnobudowlana

PDFelewacje-kolor 650.pdf
PDFprojekt zagospodarowania działki.pdf
PDFprzekroje pionowe.pdf
PDFrzut dachu.pdf
PDFrzut fundamentów.pdf
PDFrzut piętra.pdf
PDFrzut przyziemia.pdf

br sanitarna

PDFins wod-kan rzut przyziemia.pdf
PDFinst wod-kan rzut pietra.pdf
PDFinsta co rzut przyziemia.pdf
PDFkarta kat-kocioł.pdf
PDFprzepływowy podgrzewacz wody.pdf
PDFrozwinięcie inst co.pdf

PDFschemat technologiczny co.pdf
PDFstudzienka rewizyjna.pdf
PDFzestaw wodomierzowy.pdf

br wentylacji

PDFwentylacja-rzut dachu.pdf
PDFwentylacja-rzut piętra.pdf
PDFwentylacja-rzut przyziemia.pdf

przedmiary

PDFprzedmiar inst elektrycznych.pdf
PDFprzedmiar inst sanitarnych.pdf
PDFprzedmiar ogólnobudowlany.pdf
 


 

 

PDFOgłoszenie-nadzór inwestorski-rozbudowa oświetlenia ulicznego.pdf

PDFprotokół z postępowania na nadzór inwestorski rozbudowa oświetlenia ulicznego LB.pdf
 

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pisemnym na "Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski"

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 12.02.2019.pdf
 

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.docx
PDFSIWZ-centrum przesiadkowe.pdf
PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFpozwolenie na budowę.pdf
PDFzaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf
PDFsprzeciw do zgłoszenia.pdf
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
PDFINFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA.pdf
 

kosztorysy, przedmiary, SST

B.DROGOWA

PDFST Lewin Brzeski.pdf
PDF2. Przedmiar robót asfalt.pdf

B.ELEKTRYCZNA
PDFspecyfikacja branża elektryczna całość.pdf
PDFprzedmiar plac przesiatkowy CCTV,kiosk,tablica_interaktywna.pdf

B.SANITARNA
PDFStrona tytułowa ST.pdf
PDFST-00.05 Roboty wykończeniowe.pdf
PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf
PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf
PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf
PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf
PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf
PDFSpis specyfikacji.pdf
PDFPrzedmiar robót Lewin Brzeski - branża sanitarna.pdf

B.BUDOWLANA

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf
PDFLewin Brzeski - Centrum Przesiadkowe - przedmiar robot.pdf

 

projekt budowlany
PDF1. Oświadczenie.pdf
PDF0. Metryka_PB.pdf

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PB.pdf
PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFBIOZ.pdf
PDFA4_OGRODZENIE 4.pdf
PDFA3_OGRODZENIE 1,2,3.pdf
PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFA1_PZT PB.pdf
PDFA0_mapa.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf
PDFZud załącznik (2).pdf
PDFZud załącznik (1).pdf
PDFZUD (3).pdf
PDFZUD (2).pdf
PDFZUD (1).pdf
PDFWypis MPZP LEWIN BRZESKI.pdf
PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf
PDFuzgodnienie PKP LEWIN.pdf
PDFUzgodnienie konserwator.pdf
PDFTK TELEKOM.pdf
PDFPKP.pdf
PDFPKP TELKOL.pdf
PDFPKP ENERGETYKA.pdf
PDFHydro- Lew.pdf
PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf
PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf
PDFSKAN1768.pdf
PDFSKAN1767.pdf
PDFSKAN1766.pdf
PDFSKAN1765.pdf
PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf
PDFSKAN1770.pdf
PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf
PDFSKAN1781.pdf
PDFSKAN1780.pdf
PDFSKAN1779.pdf
PDFSKAN1778.pdf
PDFSKAN1777.pdf
PDFSKAN1776.pdf

B.DROGOWA

PDF2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf
PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf
PDF3.rys.1.pdf
PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf
PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf
PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-1.pdf
PDFPB Rozdział Opis techniczny.pdf
PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

 

Projekt przy PKP - do zgłoszenia
PDFMetryka zgłoszenie.pdf


BRANŻA ARCH-BUDOWLANA

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFopis do zgłoszenia-FINAL.pdf
PDFA9_OGRODZENIE 4 b.pdf
PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf
PDFA7_Wiata 2.pdf
PDFA6_Wiata 2.pdf
PDFA6.1 Wiata 2.pdf
PDFA5_Wiata 1.pdf
PDFA5.2_Wiata 1.pdf
PDFA5.1_Wiata 1.pdf
PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf
PDFA3_SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI.pdf
PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFA1_PZT.pdf
PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf
PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf
PDFA10_SZCEGÓŁ STUDNI.pdf

BRANŻA DROGOWA

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf
PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF1.pzt.pdf

BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFRys E-1-.pdf

BRANŻA SANITARNA

PDFPZT branża odwodnienie_sanit-Układ1.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf
PDFZud załącznik (2).pdf
PDFZud załącznik (1).pdf
PDFZUD (3).pdf
PDFZUD (2).pdf
PDFZUD (1).pdf
PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf
PDFUzgodnienie konserwator.pdf
PDFTK TELEKOM.pdf
PDFPKP.pdf
PDFPKP TELKOL.pdf
PDFPKP ENERGETYKA.pdf
PDFHydro- Lew.pdf
PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf
PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf
PDFSKAN1768.pdf
PDFSKAN1767.pdf
PDFSKAN1766.pdf
PDFSKAN1765.pdf
PDFSKAN1764.pdf

PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf
PDFSKAN1770.pdf
PDFSKAN1769.pdf

TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf
PDFSKAN1781.pdf
PDFSKAN1780.pdf
PDFSKAN1779.pdf
PDFSKAN1778.pdf
PDFSKAN1777.pdf
PDFSKAN1776.pdf

 

projekt wykonawczy

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PW.pdf
PDFKT 5.pdf
PDFKT 4.pdf
PDFKT 4.1.pdf
PDFKT 3.pdf
PDFKT 3.1.pdf
PDFKT 2.pdf
PDFKT 1.pdf
PDFA9_OGRODZENIE 4.pdf
PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf
PDFA7_Wiata 2.pdf
PDFA6_Wiata 2.pdf
PDFA6.1 Wiata 2.pdf
PDFA5_Wiata 1.pdf
PDFA5.2_Wiata 1.pdf
PDFA5.2_ELEWACJE.pdf
PDFA5.1_Wiata 1.pdf
PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf
PDFA3_szczegół lokalizacji.pdf
PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFA1_pzt.pdf
PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf
PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf
PDFA10_SZCZEGÓŁ STUDNI.pdf
PDFA0_mapa.pdf

B.DROGOWA

BADANIA GRUNTU

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf
PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf
PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

PROJEKT

PDF10.Profil podłużny.pdf
PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf
PDF8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF4.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF2.Plan orientacyjny.pdf
PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf

B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf
PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf
PDF3.rys.1.pdf
PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf
PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf
PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-5.pdf
PDFRys. nr S-4.pdf
PDFRys. nr S-3.pdf
PDFRys. nr S-2.pdf
PDFRys. nr S-1.pdf
PDFPB Rozdział Załączniki rysunkowe.pdf
PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf

GEOLOGIA

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf
PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf
PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf

KONSTRUKCJA

PDFK3_wiata 2.pdf
PDFK3.3_schemat montażowy wiata 2.pdf
PDFK3.2 schemat montażowy wiata 2.pdf
PDFK2_wiata 2.pdf
PDFK2.1 Fundament Wiata 2.pdf
PDFK1_RZUT FUNDAMENTU UKŁ DACHU.pdf
PDFK1.3-SCHEMAT MONTAŻOWY.pdf
PDFK1.2_PRZEKRÓJ.pdf
PDFK1.1_FUNDAMENT.pdf
PDFK5_PŁYTA SZAMBA.pdf
PDFK4_ZADASZENIE.pdf
PDFK4.5_ZADASZENIE.pdf
PDFK4.4_ZADASZENIE.pdf
PDFK4.3_KIOSK 40X637.pdf
PDFK4.2_ZADASZENIE.pdf

 

Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym pisemnym na „Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski”

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lewin Brzeski-zadanie nr 2.pdf
 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - w części dotyczącej Zadania nr 1.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 17.01.2019r_.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 09.01.2019r_.pdf
PDFprzedmiar ul.Jesienna oswietlenie.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 07.01.2019r_.pdf
 

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę centrum przesiadkowego oraz rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski.docx
 

PDFzgłoszenie robót.pdf
PDFzaświadczenie o braku sprzeciwu.pdf
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob - dopisane lub do warunku.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
PDFZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFsprzeciw do zgłoszenia.pdf
PDFpozwolenie na budowę.pdf
PDFSIWZ-centrum przes + ośw uliczne.pdf
 

kosztorysy, przedmiary, SST

B.DROGOWA

PDFST Lewin Brzeski.pdf
PDF4. Przedmiar robót kostka betonowa.pdf
PDF2. Przedmiar robót asfalt.pdf
B.ELEKTRYCZNA
PDFspecyfikacja branża elektryczna całość.pdf
PDFprzedmiar plac przesiatkowy CCTV,kiosk,tablica_interaktywna.pdf
PDFprzedmiar oswietlenie oświetlenie ulic.pdf
B.SANITARNA
PDFStrona tytułowa ST.pdf
PDFST-00.05 Roboty wykończeniowe.pdf
PDFST-00.04 Skrzyżowania rurociągów z przeszkodami.pdf
PDFST-00.03 Kanalizacja deszczowa.pdf
PDFST-00.02 Roboty ziemne.pdf
PDFST-00.01 Roboty przygotowawcze.pdf
PDFST-00.00 Wymagania ogólne.pdf
PDFSpis specyfikacji.pdf
PDFPrzedmiar robót Lewin Brzeski - branża sanitarna.pdf
B.BUDOWLANA

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf
PDFLewin Brzeski - Centrum Przesiadkowe - przedmiar robot.pdf
 

projekt budowlany

PDFSpis treści Lewin PB.pdf
PDFSpis treści DZIAŁ II - PB.pdf
PDF1. Oświadczenie.pdf
PDF0. Metryka_PB.pdf
 

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PB.pdf
PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFBIOZ.pdf
PDFA4_OGRODZENIE 4.pdf
PDFA3_OGRODZENIE 1,2,3.pdf
PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFA1_PZT PB.pdf
PDFA0_mapa.pdf

UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf
PDFZud załącznik (2).pdf
PDFZud załącznik (1).pdf
PDFZUD (3).pdf
PDFZUD (2).pdf
PDFZUD (1).pdf
PDFWypis MPZP LEWIN BRZESKI.pdf
PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf
PDFuzgodnienie PKP LEWIN.pdf
PDFUzgodnienie konserwator.pdf
PDFTK TELEKOM.pdf
PDFPKP.pdf
PDFPKP TELKOL.pdf
PDFPKP ENERGETYKA.pdf
PDFHydro- Lew.pdf
PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf
PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf
 

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf
PDFSKAN1768.pdf
PDFSKAN1767.pdf
PDFSKAN1766.pdf
PDFSKAN1765.pdf
PDFSKAN1764.pdf
PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf
PDFSKAN1770.pdf
PDFSKAN1769.pdf
TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf
PDFSKAN1781.pdf
PDFSKAN1780.pdf
PDFSKAN1779.pdf
PDFSKAN1778.pdf
PDFSKAN1777.pdf
PDFSKAN1776.pdf
 

B.DROGOWA

PDF2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf
B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf
PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf
PDF3.rys.1.pdf
PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf
PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf
PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf
DZIAŁ II

PDFrys.E19 ul.Zamkowa.pdf
PDFrys.E18 ul.Słowackiego.pdf
PDFrys.E17 ul.Radosna.pdf
PDFrys.E16 ul.Przytulna.pdf
PDFrys.E15 ul.Ochronna.pdf
PDFrys.E14 ulMoniuszki-Mickiewicza.pdf
PDFrys.E12 ul.Kościuszki 10abd.pdf
PDFrys.E10 ul.Kosciuszki;do ogrodnictwa;.pdf
PDFrys.E09 ul.Jesienna.pdf
PDFrys.E08 ul.Moniuszki.pdf
PDFrys.E07 ul.Cicha,Rubinowa,Szafirowa.pdf
PDFrys.E06 ul.Asnyka.pdf
PDFrys.E05 ul.Akacjowa.pdf
PDFrys.E04 ul.Krasickiego.pdf
PDFrys.E03 ul.Marzanny.pdf
PDFrys.E02 u.Rolna,Pocztowa.pdf
PDFrys.E01 ul.Wiśniowa,Leśna,Wiosenna,Rzemieśnicza.pdf
PDFProtokół ZUD.pdf
PDFopis techniczny-oswietlenie ulic.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
 

UZGODNIENIA

JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000106.jpeg
JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000105.jpeg
JPEGuzgodnienie Tauron-wytyczne_000110.jpeg
JPEGuzgodnienie sieci Tauron.jpeg
PDFUZGODNIENIE KONSERWATOR _ SIEC OśWIETLENIA.pdf
PDFuzgodnienia przyłaczenia tauron.pdf
PDFSKMBT_C25318102408511.pdf
PDFdecyzja ZDP Brzeg z dn.14.08.2018.pdf
JPEGdecyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000104.jpeg

B.SANITARNA

PDFRys. nr S-1.pdf
PDFPB Rozdział Opis techniczny.pdf
PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf
 

PROJEKT PRZY PKP - DO ZGŁOSZENIA

PDFSpis treści Lewin ZGŁOSZENIE.pdf
PDFMetryka zgłoszenie.pdf
BRANŻA ARCH-BUDOWLANA

PDFOPIS INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFopis do zgłoszenia-FINAL.pdf
PDFA9_OGRODZENIE 4 b.pdf
PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf
PDFA7_Wiata 2.pdf
PDFA6_Wiata 2.pdf
PDFA6.1 Wiata 2.pdf
PDFA5_Wiata 1.pdf
PDFA5.2_Wiata 1.pdf
PDFA5.1_Wiata 1.pdf
PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf
PDFA3_SZCZEGÓŁ LOKALIZACJI.pdf
PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFA1_PZT.pdf
PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf
PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf
PDFA10_SZCEGÓŁ STUDNI.pdf
BRANŻA DROGOWA

PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf
PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF1.pzt.pdf
BRANŻA ELEKTRYCZNA

PDFRys E-1-.pdf
BRANŻA SANITARNA

PDFPZT branża odwodnienie_sanit-Układ1.pdf
UZGODNIENIA

PDFZud załącznik (3).pdf
PDFZud załącznik (2).pdf
PDFZud załącznik (1).pdf
PDFZUD (3).pdf
PDFZUD (2).pdf
PDFZUD (1).pdf
PDFUzgodnienie_zarządca dróg powiatowych.pdf
PDFUzgodnienie konserwator.pdf
PDFTK TELEKOM.pdf
PDFPKP.pdf
PDFPKP TELKOL.pdf
PDFPKP ENERGETYKA.pdf
PDFHydro- Lew.pdf
PDFDecyzja na wycinkę-gmina 03.07.2018.pdf
PDFdecyzja na wycinkę drzew Starosty-30.07.2018.pdf
 

PKP ENERGETYKA ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1772.pdf
PDFSKAN1768.pdf
PDFSKAN1767.pdf
PDFSKAN1766.pdf
PDFSKAN1765.pdf
PDFSKAN1764.pdf
PKP TELKOL ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1771.pdf
PDFSKAN1770.pdf
PDFSKAN1769.pdf
TK TELEKOM ZAŁĄCZNIKI

PDFSKAN1782.pdf
PDFSKAN1781.pdf
PDFSKAN1780.pdf
PDFSKAN1779.pdf
PDFSKAN1778.pdf
PDFSKAN1777.pdf
PDFSKAN1776.pdf
 

projekt wykonawczy

PDF0. Oświadczenie.pdf
PDF0. Metryka.pdf
 

ARCHITEKTURA

PDFOPIS TECHNICZNY_PW.pdf
PDFKT 5.pdf
PDFKT 4.pdf
PDFKT 4.1.pdf
PDFKT 3.pdf
PDFKT 3.1.pdf
PDFKT 2.pdf
PDFKT 1.pdf
PDFA9_OGRODZENIE 4.pdf
PDFA8_OGRODZENIE 1,2,3.pdf
PDFA7_Wiata 2.pdf
PDFA6_Wiata 2.pdf
PDFA6.1 Wiata 2.pdf
PDFA5_Wiata 1.pdf
PDFA5.2_Wiata 1.pdf
PDFA5.2_ELEWACJE.pdf
PDFA5.1_Wiata 1.pdf
PDFA4_RYS POCHYLNI.pdf
PDFA3_szczegół lokalizacji.pdf
PDFA2_INWENTARYZACJA ZIELENI.pdf
PDFA1_pzt.pdf
PDFA12_ZADASZENE KIOSKU INFO.pdf
PDFA11_SZCZEGÓŁ MIEJSCA POSTOJOWEGO.pdf
PDFA10_SZCZEGÓŁ STUDNI.pdf
PDFA0_mapa.pdf
 

B.DROGOWA

BADANIA GRUNTU

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf
PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf
PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf
PROJEKT

PDF10.Profil podłużny.pdf
PDF9.Szczegół wykonania miejsc parkingowych.pdf
PDF8.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF7.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF6.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF5.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF4.Przekroje i szczegóły konstrukcyjne.pdf
PDF3.Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDF2.Plan orientacyjny.pdf
PDF1. Opis techniczny Lewin Brzeski.pdf
B.ELEKTRYCZNA

CENTRUM PRZESIADKOWE

PDF6.rys E-3 schemat blokowy.pdf
PDF4.rys.E2 schemat zasilania oświetlenia.pdf
PDF3.rys.1.pdf
PDF2.OPIS TV UG Lewin Brzeski -placprzesiadkowy_(2).pdf
PDF1.PB Opis techniczny cz.elektryczna.pdf
PDF0. Program funkcjonalno przemysłowy.pdf
DZIAŁ II

PDFrys.E18 ul.Słowackiego.pdf
PDFrys.E17 ul.Radosna.pdf
PDFrys.E16 ul.Przytulna.pdf
PDFrys.E15 ul.Ochronna.pdf
PDFrys.E14 ulMoniuszki-Mickiewicza.pdf
PDFrys.E12 ul.Kościuszki 10abd.pdf
PDFrys.E10 ul.Kosciuszki;do ogrodnictwa;.pdf
PDFrys.E09 ul.Jesienna.pdf
PDFrys.E08 ul.Moniuszki.pdf
PDFrys.E07 ul.Cicha,Rubinowa,Szafirowa.pdf
PDFrys.E06 ul.Asnyka.pdf
PDFrys.E05 ul.Akacjowa.pdf
PDFrys.E04 ul.Krasickiego.pdf
PDFrys.E03 ul.Marzanny.pdf
PDFrys.E02 u.Rolna,Pocztowa.pdf
PDFrys.E01 ul.Wiśniowa,Leśna,Wiosenna,Rzemieśnicza.pdf
PDFrys. E13 ul. Kolejowa.pdf
PDFProtokół ZUD.pdf
PDFMDCP ul. Kolejowa.pdf
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFdecyzja ZDP Brzeg z dn.14.08.2018.pdf
JPEGdecyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000104.jpeg
PDF2.Opis techniczny.pdf
JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000106.jpeg
JPEGzał.decyzja ZDP Brzeeg z dn.09.08.2018_000105.jpeg
JPEGuzgodnienie Tauron-wytyczne_000110.jpeg
JPEGuzgodnienie sieci Tauron.jpeg
PDFuzgodnienia przyłaczenia tauron.pdf
PDFSKMBT_C25318102408511.pdf
PDFrys.E19 ul.Zamkowa.pdf
B.SANITARNA

PDFRys. nr S-5.pdf
PDFRys. nr S-4.pdf
PDFRys. nr S-3.pdf
PDFRys. nr S-2.pdf
PDFRys. nr S-1.pdf
PDFPB Rozdział Załączniki rysunkowe.pdf
PDFPB Lewin Brzeski opis techniczny sanitarna.pdf
GEOLOGIA

PDFOpinia geotechniczna TEKST.pdf
PDF06 Objaśnienia znaków i symboli.pdf
PDF05 Karta sondy DPL 1+2.pdf
PDF04 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf
PDF03.02 Karta dok.otw 4+5.pdf
PDF03.01 Karta dok.otw 1+2+3.pdf
PDF02 Mapa dokumentacyjna.pdf
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf
KONSTRUKCJA

PDFK3_wiata 2.pdf
PDFK3.3_schemat montażowy wiata 2.pdf
PDFK3.2 schemat montażowy wiata 2.pdf
PDFK2_wiata 2.pdf
PDFK2.1 Fundament Wiata 2.pdf
PDFK1_RZUT FUNDAMENTU UKŁ DACHU.pdf
PDFK1.3-SCHEMAT MONTAŻOWY.pdf
PDFK1.2_PRZEKRÓJ.pdf
PDFK1.1_FUNDAMENT.pdf
PDFK5_PŁYTA SZAMBA.pdf
PDFK4_ZADASZENIE.pdf
PDFK4.5_ZADASZENIE.pdf
PDFK4.4_ZADASZENIE.pdf
PDFK4.3_KIOSK 40X637.pdf
PDFK4.2_ZADASZENIE.pdf
 

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych

PDFOgłoszenie o przetargu na sprzedaż płyt drogowych żelbetowych..pdf
DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA.doc
DOCZałącznik nr 2 do ogłoszenia WZÓR UMOWY.doc
 

II przetarg - Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim..pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert 18.10.2018.pdf

PDFodpowiedzi na zapytanie 16.10.2018.pdf

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na Budowę infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim.docx

DOCSIWZ - lodowisko-II przetarg.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

PDFpozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf


DOCopis-lodowisko.doc

PDFkontener socjalny.pdf
PDFmapa lokalizacyjna.pdf
PDFstoisko handlowe.pdf
 

 

Budowa infrastruktury rekreacyjnej – tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania BI.I.271.22.2018.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 04.10.2018r..pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania 01.10.2018r..pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania z dnia 28.09.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi.docx
DOCSIWZ - lodowisko.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc
PDFkontener socjalny.pdf
PDFmapa lokalizacyjna.pdf
PDFpozwolenie konserwatorskie.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFstoisko handlowe.pdf

II Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert z dnia 07.09.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.docx
DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
PDFŁosiów ul.Cmentarna PRZEDMIAR.pdf
PDFOPIS TECHNICZNY Łosiów.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFsst.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
 

II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert z dn. 17.08.2018.pdf

DOCXOgłoszenie o II przetargu nieograniczonym na REmonty dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx
DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

DOCopis robót-drogi Lewin i Łosiów.doc
XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx

PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf
PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf

JPEGchopina.jpeg
JPEGmiodowa.jpeg
JPEGstawowa łosiów.jpeg

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 na finansowanie zadań inwestycyjnych.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.08.2018r..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 03.08.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego..docx
DOCSIWZ na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000zł.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - gr. kapitałowa.doc

PDFRb-27S.pdf
PDFRb-28S.pdf
PDFRb-N.pdf
PDFRb-NDS.pdf
PDFRb-Z.pdf
PDFWPF załącznik nr 1.pdf
PDFWPF załącznik nr 2.pdf
PDF201807231148.pdf
PDFbilans 2017r..pdf
PDFUchwała nr XLVIII.pdf
 

Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.

PDFZawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Łosiów.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 26.07.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na Przebudowę drogi gminnej ul. Cmentarnej w Łosiowie.docx

DOCSIWZ - Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w m. Łosiów.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc
PDFŁosiów ul Cmentarna-07.2018.PRD.pdf
PDFopis techniczny.pdf
PDFSST.pdf
PDFzagospodarowanie.pdf
 

Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.pdf

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500168086-N-2018 na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx

PDFprzedmiar przebudowy drogi pomiedzy ul Mickiewicza a ul Moniuszki.pdf

DOCXOgłoszenie 585745 z dnia 09.07.2018rr. o przetargu nieograniczonym na Przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.docx

DOCSIWZ - Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lewin Brzeski.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

XLSXprzedmiar-przebudowa dróg gminnych.xlsx

PDFD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.pdf
PDFD.02.00.01 Roboty ziemne.Wymagania ogólne.pdf
PDFD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.pdf
PDFD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.pdf
PDFD.04.03.01-Oczyszczenie i skropienie.pdf
PDFD.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.Wymag ogólne.pdf
PDFD.04.04.02 Podbudowa z kruszyw łaman stabiliz mechan.pdf
PDFD.05.03.05a-Nawierzchnia z BA w-wa ścieralna wg WT 1 i 2 z 2.pdf

JPEGchopina.jpeg
JPEGmiodowa.jpeg
JPEGmoniuszki mickiewicza.jpeg
JPEGstawowa łosiów.jpeg

 

Przetargu nieograniczonego na Budowę otwartych stref aktywności w miejscowościach Lewin Brzeski i Kantorowicach.

PDFZawiadomienie o wyborze BI.I.271.15.2018.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 24.07.2018r..pdf

PDFzestaw zabawowy.1.pdf

PDFInformacja uzupełniająca do SIWZ.pdf

DOCXOgłoszenie 584846 z dnia 06.07.2018r. na Budowę otwartych stref aktywności w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach.docx

DOCSIWZ - otwarte strefy aktywności.doc

DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wzór umowy.doc

XLSprzedmiar OSA Kantorowice.xls
XLSprzedmiar-Lewin Brzeski.xls
DOCXUrządzenia na OSA.docx

PDFdrabinka.pdf
PDFbiegacz.pdf
PDFhuśtawka.pdf
PDFhuśtawka-bocianie gniazdo.pdf
PDFjeździec.pdf
PDFkaruzela.pdf
PDFopis techniczny-OSA Kantorowice.pdf
PDFopis techniczny-OSA L Brz1.pdf
PDForbitrek.pdf
PDFOSA-sytuacja FINAL.pdf
PDFporęcze.pdf
PDFrower.pdf
PDFtablica regulamin.pdf
PDFTablica-informacyjna.pdf
PDFzestaw sprawnościowy.pdf
PDFzestaw zabawowy.pdf
 

 

II Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa zadaszenia części trybun na boisku sportowym zlokalizowanym w Lewinie Brzeskim na dz. nr 205/48

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCXOgłoszenie 583980 na Budowę zadaszenia cześci trybun na boisku sportowym w Lewinie Brzeskim.docx
DOCSIWZ - zadaszenie trybun.doc


DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc


PDFprzedmiar robót.pdf

PDFzagospodarowanie.pdf

PDFOPIS trybuny olimpia.pdf

PDFpozw na budowę-zadaszenie trybun.pdf

PDFzał. nr 1.1 - mapa orientacyjna.pdf
PDFzał. nr 1.2 - mapa dokumentacyjna.pdf
PDFzał. nr 2 - przekrój I.pdf
PDFzał. nr 3 - parametry geotechniczne warstw.pdf
PDFzał. nr 4 - karta 1,2.pdf
PDFzał. nr 5 - opis symboli.pdf
PDF1.pdf
PDF5.pdf
PDF6.pdf
PDF7.pdf
PDF8.pdf
PDF9.pdf
PDF10.pdf
PDF11.pdf
PDF12.pdf
PDF13.pdf
PDF14.pdf
PDFblachy.pdf
PDFprofile.pdf
PDFPRZEKROJ AA.pdf
PDFR1.pdf
PDFR2.pdf
PDFR3.pdf
PDFRZUTY.pdf
PDFS1.pdf
PDFS2.pdf
PDFS3.pdf
PDFS4.pdf
PDFS5.pdf
PDFS6.pdf
PDFSF1.pdf
PDFSTEZENIA.pdf
PDFWIDOKI.pdf
 

 

III Przetarg : Budowa centrum przesiadkowego oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Lewin Brzeski – wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.10.2018.pdf
 

PDFProtokół z otwarcia ofert 15.05.2018.pdf


PDFodp na zapytanie 07.05.2018r..pdf

DOCXOgłoszenie nr 551529 o przetargu nieograniczonym z dnia 27.04.2018.docx

DOCXSIWZ- dokumentacja projektowa - centrum przesiadkowe.docx
 

DOCXZal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu prac projektowych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
 

PDFcentrum przesiadkowe-przedmiar.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
DOCXwp oświetlenie akcjowa lewin_2.docx
 

JPEGAKACJOWA.jpeg
PDFASNYKA.pdf
JPEGCicha 1z2.jpeg
JPEGCicha 2z2.jpeg
JPEGJESIENNA.jpeg
PDFKOLEJOWA.pdf
PDFKOŚCIUSZKI 10ABC.pdf
PDFKOŚCIUSZKI DROGA DO PIEKARNI.pdf
PDFKRASICKIEGO.pdf
PDFLEŚNA, ŁĄCZNIK.pdf
PDFMARZANNY.pdf
PDFMATEJKI 1425.pdf
PDFMETRYKA.pdf
PDFMONIUSZKI.pdf
PDFMONIUSZKI-MICKIEWICZA.pdf
PDFOCHRONNA.pdf
PDFPOCZTOWA.pdf
JPEGRADOSNA.jpeg
PDFROLNA.pdf
JPEGSZAFIROWA.jpeg
PDFWIOSENNA.pdf
PDFWIŚNIOWA 2.pdf
PDFWIŚNIOWA.pdf
JPEGZAMKOWA.jpeg
 

PDFkarta tech-mała arch.pdf
JPEGkarta techn-oświetlenie LED.jpeg
DOCkarty techniczne - kostka.doc
JPEGkiosk interaktywny.jpeg
JPEGogrodzenie.jpeg
PDFopis techn+karty techn.pdf
DOCXoświetlenie lb kolejowa_1.docx
PDFoświetlenie uliczne-przedmiar robót.pdf
PDFoświetlenie-PFU-opis techniczny.pdf
JPEGtablica interaktywna.jpeg
JPEGwiata rowerowa.jpeg
JPEGzagospodarowanie przestrzenne.jpeg
 

DOCLewin Brzeski -1007599669.doc
DOCLewin Brzeski -1007599673.doc
DOCLewin Brzeski -1007599674.doc
DOCLewin Brzeski -1007599675.doc
DOCLewin Brzeski -1007599676.doc
DOCLewin Brzeski -1007599677.doc
DOCLewin Brzeski -1007599678.doc
DOCLewin Brzeski -1007599681.doc
DOCLewin Brzeski -1007599682.doc
DOCLewin Brzeski -1007599683.doc
DOCLewin Brzeski -1007599684.doc
DOCLewin Brzeski -1007599685.doc
DOCLewin Brzeski -1007599687.doc
DOCLewin Brzeski -1007599688.doc
 

 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej PSP w Łosiowie.

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty BI.I.271.2.2018.pdf

PDFprotokół z dnia 20.02.2018r..pdf

PDFodp. na zapytanie_15.02.2018.pdf

DOCXOgłoszenie nr 513771 o przetargu nieograniczonym na Termomodernizację PSP w Łosiowie..docx

DOCSIWZ - PSP Łosiów.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc

PDFaudyt-final-16012017.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-plyta-styr-utw.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-przekroje.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-rzut-dachu.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-schemat-ideowy-pv.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-uklad-plyt.pdf
PDFlosiow-szkola-291120161-zielona-sciana.pdf
PDFopis-robot-bud-termomodernizacja-psp-losiow.pdf
PDFplan-instalacji-odgromowej-losiow.pdf
PDFprzedmiar-br-elektryczna.pdf
PDFprzedmiar-br-ogolnobudowlana.pdf
 

TIFmapa.tif
TIFrzut-parteru.tif
TIFrzut-parteru-oswietlenie.tif
TIFrzut-pietra.tif
TIFrzut-pietra-oswietlenie.tif
 

 

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postepowania BI.I.271.11.2017.pdf
PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 

 

Wersja XML