Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, przeszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Brzegu, w tym do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, w roku szkolnym 2019/2020

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dowóz uczniów do szków i przedszkoli z terenu Gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 08.07.2019r.pdf
 

DOCXOgłoszenie o przetargu nieogr na Dowóz uczniów zam na terenie gminy LB do szkół podst, przedsz oraz dowóz uczniów niepeł do szkół w Brzegu, w tym do ZSS w Brzegu w roku 2019-2020.docx
DOCSIWZ - Dowóz uczniów do szkół.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 3a - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 6 - potencjał techniczny.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz uczniów.doc
DOCZałącznik Nr 8 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 9 - oświadczenie o realizacji dowozów.doc
DOCZałącznik Nr 10 - rozkład jazdy.doc
DOCZałącznik Nr 11 - oświadczenie o przeznaczeniu autobusu.doc
 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego

PDFProtokół z otwarcia ofert na sprzedaż samochodu osobowego marki SKODA.pdf

DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - samochód SKODA (003).doc

Przetarg nieograniczony na DOWÓZ UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY LEWIN BRZESKI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TYM DO KLAS GIMNAZJÓW WŁĄCZONYCH DO TYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W BRZEGU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 09.07.2018r..pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert 28.06.2018.pdf

DOCXOgłoszenie nr 575896-dowóz uczniów zam na terenie Gminy Lewin Brzeski do szkół podst w tym do klas gimnazjów włączonych do tych szkół,przed oraz dowóz uczniów do ZSS w Brzegu 2018-2019.docx
DOCSIWZ - Dowóz uczniów do szkół.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 3a - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 6 - potencjał techniczny.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz uczniów.doc
DOCZałącznik Nr 8 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 9 - oświadczenie o realizacji dowozów.doc
DOCZałącznik Nr 10 - rozkład jazdy.doc
DOCZałącznik Nr 11 - oświadczenie o przeznaczeniu autobusu.doc
 

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółką prawa handlowego

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFProtokół z otwarcia ofert na Ubezpieczenie majątku i innych interesów gminy.pdf

DOCXOgłoszenie nr 621727 o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski wraz z jednostkami organizacyjnymi i społką prawa handlowego.docx
DOCSIWZ - ubezpieczenie majątku 27.11.2017.doc
XLSszkodowość IP+reszta PG 2017-11-24.xls
XLSXZałącznik do SIWZ, 24.11.2017.xlsx
DOCZałączniki 1, 1a, 1b, 1c,4 i 5 do SIWZ.doc
PDFInformacja uzupełniająca do SIWZ.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na ubezpieczenie majatku gminy..pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania do przetargu 05.12.2017.pdf

DOCXOdpowiedzi na zapytania 06.12.2017.docx

DOCXodpowiedzi na zapytania 07.12.2017.docx
DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku gminy zmiana terminu składania ofert.docx

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku gminy zmiana terminu składania ofert.docx
 

Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

PDFuchwała nr XXVIII.275.2017.pdf

OGŁOSZENIE  II ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

PDFOgłoszenie II rokowań - wózek transportowy MELEX.pdf
DOCOgłoszenie II rokowań - wózek transportowy MELEX.doc
 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

DOCOgłoszenie o II sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Brzeski oraz przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PDFObwieszczenie.pdf

PDFPGN - projekt.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

DOCZawiadomienie o majątku zbędnym przeznaczonym do sprzedaży - wózku transportowym MELEX.doc
DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc
 

Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, gimnazjów i przeszkoli, w tym dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów z gminy Lewin Brzeski do szkół i przedszkoli.doc


JPEGprotokół otwarcia - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.jpeg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Skorogoszczy.DOC
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku w jad+éodajni OPS w Lewinie Brzeskim.DOC
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Lewinie Brzeskim.DOC
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Łosiowie.DOC
 

DOCInformacja do SIWZ 18.12.2014.doc

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadlospis - załącznik 6.doc

DOCumowa - załącznik 7.doc

 

DOCOgłoszenie o przeatrgu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Łosiowie.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadlospis - załącznik 6.doc

DOCumowa - załącznik 7.doc

 

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Skorogoszczy.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadlospis - załącznik 6.doc

DOCumowa - załącznik 7.doc

 

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie osób w jadłodajni OPS w Lewinie Brzeskim.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadłospis - załącznik nr 6.doc

DOCumowa - załącznik nr 7.doc

 

Wersja XML