Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inne

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, przeszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Brzegu w roku szkolnym 2019/2020


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż majątku ruchomego


Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski szkół podstawowych, w tym do klas gimnazjów włączonych do tych szkół, przedszkoli oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu w roku szkolnym 2018/2019


Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółką prawa handlowego


Uchwała Nr XXVIII/275/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego


OGŁOSZENIE  II ROKOWAŃ NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

PDFOgłoszenie II rokowań - wózek transportowy MELEX.pdf
DOCOgłoszenie II rokowań - wózek transportowy MELEX.doc
 

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

DOCOgłoszenie o II sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lewin Brzeski oraz przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

PDFObwieszczenie.pdf

PDFPGN - projekt.pdf

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ MAJĄTKU  RUCHOMEGO - wózek transportowy MELEX

DOCZawiadomienie o majątku zbędnym przeznaczonym do sprzedaży - wózku transportowym MELEX.doc
DOCOgłoszenie o sprzedaży majątku ruchomego - wózek transportowy MELEX.doc
 

Dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, gimnazjów i przeszkoli, w tym dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na dowóz uczniów z gminy Lewin Brzeski do szkół i przedszkoli.doc


JPEGprotokół otwarcia - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Lewin Brzeski.jpeg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Skorogoszczy.DOC
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku w jad+éodajni OPS w Lewinie Brzeskim.DOC
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Lewinie Brzeskim.DOC
DOCZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wytwarzanie i dostawę dwudaniowego posiłku dla PSP i GIM w Łosiowie.DOC
 

DOCInformacja do SIWZ 18.12.2014.doc

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Lewinie Brzeskim.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadlospis - załącznik 6.doc

DOCumowa - załącznik 7.doc

 

DOCOgłoszenie o przeatrgu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Łosiowie.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadlospis - załącznik 6.doc

DOCumowa - załącznik 7.doc

 

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie uczniów w PSP i Gimnazjum w Skorogoszczy.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadlospis - załącznik 6.doc

DOCumowa - załącznik 7.doc

 

DOCOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na dożywianie osób w jadłodajni OPS w Lewinie Brzeskim.doc

DOCSIWZ.doc

DOCformularze ofertowe - zał. 1-5.doc

DOCjadłospis - załącznik nr 6.doc

DOCumowa - załącznik nr 7.doc

 

Wersja XML