Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

kierowników gminnych jednostek organizacyjnych


Szkoły:

Eugeniusz Bednarczyk - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim
DOCEugeniusz Bednarczyk

Barbara Lewandowicz - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy
DOCBarbara Lewandowicz

Renata Smolińska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Łosiowie
DOCRenata Smolińska

Andrzej Kostrzewa - Dyrektor Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
DOCAndrzej Kostrzewa

Stanisław Duda - Dyrektor Gimnazjum w Skorogoszczy
DOCStanisław Duda

Jadwiga Fornal - Dyrektor Gimnazjum w Łosiowie
DOCJadwiga Fornal


Przedszkola:

Ewa Wrachał - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim
DOCEwa Warchał

Dorota Mościcka - Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 w Lewinie Brzeskim
DOCDorota Mościcka

Bogusława Tomczak - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy
DOCBogusława Tomczak

Anna Sawicka - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Łosiowie
DOCAnna Sawicka

Barbara Zbrońska-Macharzyńska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przeczy
DOCBarbara Zbrońska-Macharzyńska

Krystyna Danielewska-Sobol - Kierownik Biura Obsługi Finansowej Placówek Oświatowo - Wychowawczych w elwinie Brzeskim
DOCKrystyna Danielewska-Sobol


Kultura:

Anna Bączkowska - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Leinie Brzeskim
DOCAnna Bączkowska

Tadeusz Tadla - Durektor Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim
DOCTadeusz Tadla


Opieka:

Krystyna Warchał - Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim
DOCKrystyna Warchał

Renata Pietruńko - Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim
DOCRenata Pietruńko


Mienie komunalne:

Eugeniusz Kleparski - Dyrektor Zarzadu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim
DOCEugeniusz Kleparski

Ireneusz Szporek - Prezes Zarzadu Usługi Wolno - Kanalizacyjne HYDRO-LEW sp. z o.o.
DOCIreneusz Szporek

Wersja XML