Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Oświadczenia majątkowe za 2006 rok

Mieczysław Adaszyński - Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCMieczysław Adaszyński

Waldemar Włodek - Wiceprzewodniczacy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCWaldemar Włodek

Robert Laszuk - Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCRobert Laszuk

Henryk Włoszek - Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCHenryk Włoszek

Grażyna Lenartowicz - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCGrażyna Lenartowicz

Zbigniew Gąsiorowski - Radny Rady MIejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCZbigniew Gąsiorowski

Hanna Grubiak - Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCHanna Grubiak

Tadeusz Iwaszczak - Radny Rady Mieskiej w Lewinie Brzeskim
DOCTadeusz Iwaszczak

Beata Popławska - Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCBeata Popławska

Roman Pudło - Radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCRoman Pudło

Danuta Stanisławska - Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCDanuta Stanisławska

Laura Ścieszka - Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCLaura Ścieszka

Renata Śliżewska - Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCRenata Śliżewska

Anna Zacharewicz - Radna Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCAnna Zacharewicz

Dariusz Zięba - Radny Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCDariusz Zięba

Wersja XML