Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo urzędu oraz kierownicy wydziałów

Oświadczenia majatkowe za 2006 rok


Anna Twardowska - Burmistrz Lewina Brzeskiego
DOCAnna Twardowska


Leszek Waldemar Pakuła - Zastepca Burmistrz Lewina Brzeskiego
DOCLeszek Waldemar Pakuła


Barbara Chyża - Sekretarz Gminy Lewin Brzeski
DOCBarbara Chyża


Urszula Smolińska - Skarbnik Gminy LewinBrzeski
DOCUrszula Smolińska


Joanna Mkorzan - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
DOCJoanna Mokrzan


Katarzyna Baryła - Kierownik Wydziału Podatkowego
DOCKatarzyna Baryła


Marek Nowak - Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
DOCMarek Nowak


Urszula Struska - Kierownik Wysziału Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego
DOCUrszula Struska


Zofia Woszczyk - Kierownik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
DOCZofia Woszczyk

Marta Polak - Kierownik Wydziału Finansowo - Budżetowego
DOCMarta Polak

Marcin Kulesza - Kierownik Wydziału Budownictwa i Inwestycji
DOCMarcin Kulesza

 

Wersja XML