Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesje Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

W  LEWINIE BRZESKIM 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

W  LEWINIE BRZESKIM 

OR. III.0002.14.2014        

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z w o ł u j e  LVII  sesję Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim na dzień 12 listopada 2014r. /środa/ o godz. 14ºº, która odbędzie się  w sali  Gimnazjum  w Lewinie Brzeskim  ul Zamkowa 3.

 

Porządek  obrad :

 

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie  porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokółu  z LVI  sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
 5.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym:
 1. analiza  oświadczeń majątkowych ,
 2. nadanie  dalszego biegu dla skargi.
 1. Przyjęcie sprawozdania  z działalności  Burmistrza  Lewina Brzeskiego za  okres od dnia  15 października   2014r. do dnia  05 listopada  2014r. DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 października 2014r. do dnia 5 listopada 2014r..doc
 2. Podjęcie uchwał :
 1. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, PDFProj.uchw. o zmianie uchw. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.pdf
 2. w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej, DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wpf.docx PDFZał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. zmiany uchw. o wpf.pdf
 3. w sprawie  wyrażenia zgody na włączenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INWEST-PARK”, działek o nr: 123/3, 122/2, 120/7, 120/9, 120/5, 108/1, 120/4, 1364, 27/8, 27/3, 115, 117/1, 113, 27/2 zlokalizowanych w Lewinie Brzeskim. DOCProj uchw w spr właczenia w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej n.doc JPEGZał. Nr 2 do proj.uchw. w spr. włączenai w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekon..jpeg
 1. Wolne wnioski zapytania.
 2. Przedstawienie przez :
 1. Burmistrza Lewina Brzeskiego informacji o działalności  w okresie kadencji  2010 – 2014,
 2. Przewodniczącego Rady informacji o działalności Rady Miejskiej w okresie kadencji 2010 – 2014.
 1. Uroczyste zakończenie pracy Rady Miejskiej.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

       Przewodniczący  Rady

      /-/ Waldemar  Włodek

Lewin Brzeski, dnia 06  listopada 2014r

 

 

 

Zawiadomienia o zwołaniu sesji Rady Miejskiej:

DOCZawiadomienie na LV sesję.doc

DOCXZawiadomienie.docx

DOCXZawiadomienie.docx

DOCZawiadomienie na XLII sesję.doc

DOCZawiadomienie na XLIII sesję.doc

DOCZawiadomienie na XLIV sesję.doc

DOCXZawiadomienie na XLV sesję.docx

DOCZawiadomienie na XLVI sesję.doc

DOCXZawiadomienie na XLVII sesję.docx

DOCZawiadomienie na XLVIII sesję.doc

DOCZawiadomienie na XLIX sesję.doc

DOCXZawiadomienie na L sesję.docx

DOCZawiadomienie na LI sesję.doc


DOCZawiadomienie o posiedzeniu Rady Samorządu Miasta zwołane na dzień 29 października 2013 r.doc

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej na dzień 25 czerwca 2013r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc

 DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej na dzień 23 kwietnia 2013 r.

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2013 roku

DOCZawiadomienie na XXXII sesję.doc

DOCZawiadomienie na XXX sesję Rady Miejskiej 28 grudnia 2012r

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 27 listopada 2012r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 25 września 2012r..doc

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

DOCZawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zwołanej na dzień 29 maja 2012r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 24 kwietnia 2012r

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 27 marca 2012r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2012r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29 listopada 2011 roku

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 11 paździenika 2011 roku

DOCZawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 czerwca 2011 roku

DOCXZawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej na dzień 26 maja 2011 roku

DOCZawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 kwietnia 2011 roku

DOCZawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29.03.2011 rok

DOCZawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28.02.2011 rok

DOCZawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2011 roku

DOCZawiadomienie zwołaniu sesji Rady Miejskiej na dzień 30.12.2010 

DOCZawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

 

 

DOCZawiadomienie

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 30 sierpnia 2011r

DOCZawiadomienie

DOCzawiadomienie

DOCZawiadomienie

DOCZawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012r..doc

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 30 października 2012r..doc

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji na dzień 29 stycznia 2013r.

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.12.2012r. do dnia 18.02.2013r..doc

DOCZawiadomienie o zwolaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc

DOCStan bezp. i porządku publiczn. oraz ochrony p.poż. - informacja OSP za 2012r..doc

DOCStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż. - informacja Komisariatu Policji.doc

PDFStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż.- informacja KPPSP.pdf

PDFAktywne formy przeciwdziałanai bezrobociuoferowane przez PUP w Brzegu w 2012r..pdf

DOC1 - Proj.uchw. zmieniający uchwałe w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2013r..doc

DOC2 - Proj.uchw. w spr. zmian w budżecie.doc

PDF3 - Proj.uchw.o zmianie uchw. w sprawie ustalenai czasu bezpłatnego nauczania....pdf

DOC4 - Proj. uchw. w spr. rozłożenia na raty nal.pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opł.rocz.z tyt.uż.wiecz..doc

DOC5 - Proj.uchw. w spr. przystapienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego...doc

DOC6 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej....doc

DOC7 - Proj.uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXXII.257.2013 w spr. regulaminu utrzymania czystosci i porządku.doc

PDF8 - Proj.uchw. o zmianie uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu ...pdf

DOC9 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przet. ustn. nieogr. nieruch..doc

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10.04.2013r. do dnia 10.05.2013r..doc

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 13.05.2013r. do dnia 10.06.2013r.

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r MGBP

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r M-GDK

DOCProj.uchw. w spr. zmian w budżecie

DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ..

PDFZał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

PDFZał. Nr 1 do proj.ucZał. Nr 2 do proj.uchw. w spr.zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowejhw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

DOCProj.uchw. w spr.przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów

DOCZał do proj.uch. w spr. przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów

DOCZawiadomienie na XXXIX sesję

 

DOCZawiadomienie o I sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

DOCZawiadomienie zwołaniu sesji Rady Miejskiej na dzień 30.12.2010

DOCZawiadomienie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2011 roku

DOCZawiadomienie o zwołaniu VI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28.02.2011 rok

DOCZawiadomienie o zwołaniu VII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29.03.2011 rok

DOCZawiadomienie

DOCZawiadomienie o zwołaniu VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 kwietnia 2011 roku

DOCXZawiadomienie o zwołaniu IX sesji Rady Miejskiej na dzień 26 maja 2011 roku

DOCZawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 28 czerwca 2011 roku

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 30 sierpnia 2011r

DOCZawiadomienie

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 11 paździenika 2011 roku

DOCzawiadomienie

DOCZawiadomienie o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 29 listopada 2011 roku

DOCZawiadomienie

DOCZawiadomienie o zwołaniu XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 31 stycznia 2012r.

DOCZawiadomienie o sesji w dniu 28 lutego 2012r..doc

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 27 marca 2012r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na dzień 24 kwietnia 2012r

DOCZawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim zwołanej na dzień 29 maja 2012r.

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 25 września 2012r..doc

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 30 października 2012r..doc

DOCZawiadomienie o zwołaniu sesji na dzień 27 listopada 2012r.

DOCZawiadomienie na XXX sesję Rady Miejskiej 28 grudnia 2012r

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXI sesji na dzień 29 stycznia 2013r.

DOCZawiadomienie na XXXII sesję.doc

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.12.2012r. do dnia 18.02.2013r..doc

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIII sesji Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2013 roku

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej na dzień 23 kwietnia 2013 r.

DOCZawiadomienie o zwolaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc

DOCStan bezp. i porządku publiczn. oraz ochrony p.poż. - informacja OSP za 2012r..doc

DOCStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż. - informacja Komisariatu Policji.doc

PDFStan bezp. i porządku publicznego oraz ochrony p.poż.- informacja KPPSP.pdf

PDFAktywne formy przeciwdziałanai bezrobociuoferowane przez PUP w Brzegu w 2012r..pdf

DOC1 - Proj.uchw. zmieniający uchwałe w sprawie uchwalenia GPPiRPA na 2013r..doc

DOC2 - Proj.uchw. w spr. zmian w budżecie.doc

PDF3 - Proj.uchw.o zmianie uchw. w sprawie ustalenai czasu bezpłatnego nauczania....pdf

DOC4 - Proj. uchw. w spr. rozłożenia na raty nal.pieniężnej wobec budżetu gminy związanej z opł.rocz.z tyt.uż.wiecz..doc

DOC5 - Proj.uchw. w spr. przystapienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego...doc

DOC6 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej....doc

DOC7 - Proj.uchw. w spr. zmiany uchwały nr XXXII.257.2013 w spr. regulaminu utrzymania czystosci i porządku.doc

PDF8 - Proj.uchw. o zmianie uchw. w spr. szczegółowego sposobu i zakresu ...pdf

DOC9 - Proj.uchw.w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przet. ustn. nieogr. nieruch..doc

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10.04.2013r. do dnia 10.05.2013r..doc

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 13.05.2013r. do dnia 10.06.2013r.

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r MGBP

DOCProjekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego za 2012.r M-GDK

DOCProj.uchw. w spr. zmian w budżecie

DOCXProj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej ..

PDFZał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

PDFZał. Nr 1 do proj.ucZał. Nr 2 do proj.uchw. w spr.zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowejhw. w spr. zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

DOCProj.uchw. w spr.przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów

DOCZał do proj.uch. w spr. przystąpienia do zmiany mpzp wsi Łosiów

DOCXZawiadomienie o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVII sesji Rady Miejskiej na dzień 25 czerwca 2013r.

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXVI sesji Rady Miejskiej .doc

DOCZawiadomienie na XXXIX sesję

DOCZawiadomienie o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej

DOC1 - Proj. uchw. w spr. zmian w budżecie

DOC2 - Proj.uchw. zmien. uchw. w spr. udzielenia pomocy finansowej

DOC3 - Proj uchw. zmien. uchw. w spr. przyst. do sporządz. mpzp dla części meijscowosci ...

JPEG3.1 - Zał. Nr 1 do proj.uchw. zmien. uchw. w spr. przyst. do sporządz. mpzp dla części meijscowosci ...

DOC4 - Proj.uchw. w spr. przystąpienia do zmpzp wsi Łosiów

DOC5 - Proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008

PDF5.1 - Zał. Nr 1 do proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008

DOCX5.2 - Zał. Nr 2 do proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008

DOCX5.3 - Zał.Nr 3 proj.uchw. w spr. uchwalenia zmpzp miasta Lewin Brzeski zatw. uchw. Nr XXIII-173-2008

DOC6 - Proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego

PDF6.1 - Zał. Nr 3 do proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego

DOC6.2 -Zał. Nr 2 do proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego

DOC6.3 - Zał. Nr 3 do proj. uchw. w spr. uchwalenia zmpzp Lewina Brzeskiego

DOCX7 - Proj.uchw. w spr. przyjęcia zmiany Statutu Związek Gmin Śląska Opolskiego

DOC8 - Proj.uchw. w spr. utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

DOC9 - Proj.uchw. w spr. uchwalenia Statutu Gminy

DOC10 - Proj. uchw. w spr. wyrażenai zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego..

DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 11.06.2013r. do dnia 06.09.2013r..doc

DOCProj.uchw. w sprawie zmian w budżecie

DOCXProj uchw.w spr. zmiany uchwały o wpf wraz z prognoza kwoty długu

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa

PDFWniosek o wprowadzenie projektów uchwał pod obrady sesji

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF

Wersja XML