Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

strategia

Uchwała Nr XXXI/303/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia  - Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2005 - 2015.

DOCUchwała Nr XXXI-303-2005 w spr. uchwalenia - Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski

     DOCPo co nam strategia

 

Herb gminy

 

Strategia rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2005 – 2015

 

 

 

DOCW S T Ę P-dok.

DOCW I Z J A 2005-dok.

DOCC E L E S T R A T E G I C Z N E 2005-dok.

DOCC E L E O P E R A C Y J N E 2005-DOK.

DOCINEWSTYCJE 2005-dok.

 

 

 

 

Załączniki do „Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski”:

DOCDiagnoza gminy Lewin Brzeski - charakterystyka 2005

DOCZałącznik nr 2 do diagnozy - wykaz dróg

DOCZałącznik nr 1 do diagnozy -zestawienie gospodarstw indywidualnych i dużych gospdoarstw rolnych

Przewodnik po wsiach Gminy Lewin Brzeski. (DOCB Ł A Ż E J O W I C E-2005, DOCB O R K O W I C E 2005, DOCB U S Z Y C E 2005, DOCC H R Ó Ś C I N A 2005, DOCG O L C Z O W I C E2005 , DOCJ A S I O N A 2005, DOCK A N T O R O W I C E 2005, DOCŁ O S I Ó W 2005, DOCM I K O L I N-2005, DOCN O W A W I E Ś M A Ł A 2005, DOCO L D R Z Y S Z O W I C E 2005, DOCP R Z E C Z A 2005, DOCP T A K O W I C E 2005, DOCR Ó Ż Y N A 2005, DOCS A R N Y M A Ł E 2005, DOCS K O R O G O S Z C Z 2005, DOCS T R O S Z O W I C E 2005, DOCS T R Z E L N I K I-2005, DOCW R O N Ó W 2005)

DOCZestawienie słabych i mocnych stron sołectw gminy Lewin Brzeski

DOCZestawienie instrumentów wsparcia sektora rż

DOCHistoria i zabytki gminy Lewin Brzeski
 

 

 

Rada Miejska w Lewinie Brzeskim w dniu 7 listopada 2000r. przyjęła „Strategię rozwoju Miasta i Gminy Lewin Brzeski”.
W powstaniu „Strategii...” uczestniczyli: jako organ wiodący - Komisja Rozwoju Gospodarczego, Zarząd Miasta i Gminy, Kierownicy wydziałów Urzędu Miasta i Gminy oraz pozostałe Komisje Rady. Ponadto do opracowywania strategii włączono środowiska lokalne takie jak: rzemieślnicy, kupcy, przedstawiciele zakładów pracy, liderzy lokalni jak również przedstawicieli Samorządu mieszkańców Lewina Brzeskiego i sołectw gminy. W sumie w tworzeniu strategii wzięło udział ok. 200 osób z wymienionych powyżej środowisk, co umożliwiło przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat najważniejszych potrzeb całej gminy.

Celem, który przyświecał Radzie Miejskiej w Lewinie Brzeskim przy tworzeniu „Strategii rozwoju...” było wyselekcjonowanie i uszeregowanie zadań, których realizacja umożliwi optymalny i zrównoważony rozwój Miasta i Gminy.
„Strategia rozwoju Gminy Lewin Brzeski” obejmuje swoim zasięgiem lata 2001 – 2015.


DOCUchwała Nr XIX-172-2000 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 07 listopada 2000 roku w sprawie uchwalenia Strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski

DOCZałącznik do uchwały Nr XIX-172-2000 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski

Załączniki do "Strategii rozwoju gminy Lewin Brzeski":
1. DOCDiagnoza gminy Lewin Brzeski
2. DOCMocne i slabe strony gminy Lewin Brzeski
3. DOCTereny inwestycyjne miasta i gminy Lewin Brzeski
4. DOCZestawienie słabych i mocnych stron sołectw gminy Lewin Brzeski
5. DOCHistoria i zabytki gminy Lewin Brzeski
6. DOCPorównanie wskaźników gminnych,wojewódzkich i krajowych

Opisy sołectw gminy:
1. DOCBŁAŻEJOWICE
2.DOCBORKOWICE
3. DOCBUSZYCE
4. DOCCHRÓŚCINA
5. DOCGOLCZOWICE
6. DOCJASIONA
7. DOCKANTOROWICE
8. DOCŁOSIÓW
9. DOCMIKOLIN
10. DOCNOWA WIEŚ MAŁA
11. DOCOLDRZYSZOWICE
12. DOCPRZECZA
13. DOCPTAKOWICE
14. DOCRÓŻYNA
15. DOCSARNY MAŁE
16. DOCSKOROGOSZCZ
17. DOCSTROSZOWICE
18. DOCSTRZELNIKI
19. DOCWRONÓW

Wersja XML