Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

funkcjonowanie Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010

kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr XLI/369/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku zmieniający  uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2010 roku.
DOCUchwała Nr XLI-369-2010

Uchwała Nr XLI/368/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planów  pracy  stałych Komisji  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2010 rok.
DOCUchwała Nr XLI-368-2010

Uchwała Nr XL/355/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2010r.
DOCUchwała Nr XL-355-2009

Uchwała Nr XVII/134/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
DOCUchwała Nr XVII-134 -2008

Uchwała Nr XVI/124/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczą-cym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
DOCUchwała Nr XVI-124-2007

Uchwała Nr II/9/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr II-9-2006

Uchwała Nr II/8/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr II-8-2006

Uchwała Nr II/7/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego i powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr II-7-2006

Uchwała Nr I/6/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stwierdzenie wyboru Przewodniczacego Komisji Rozwoju Gospodarczego.
DOCUchwała Nr I-6-2006

Uchwała Nr I/5/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stwierdzenie wyboru Przewodniczacego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
DOCUchwała Nr I-5-2006

Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stwierdzenie wyboru Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej.
DOCUchwała Nr I-4-2006

Uchwała Nr I/3/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stwierdzenie wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr I-3-2006

Uchwała Nr I/2/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzweodniczacych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr I-2-2006

Uchwała Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku w sprawie stwierdzenie wyboru Przewodniczacego Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr I-1-2006

 

kadencja 2002 - 2006


Uchwała Nr XXV/256/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2005r. w sprawie uchwalenia kodeksu etycznego Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
RTFUchwała Nr XXV-256-2005

 

DOCUchwała Nr XVIII-146-2011

Wersja XML