Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ochrona środowiska

Uchwała  Nr XXXIV/296/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim  z dnia 29 czerwca  2009 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz innych pozyskanych środków zewnętrznych osobom fizycznym na usuwanie i utylizację odpadów nie-bezpiecznych, zawierających azbest, pochodzących z budynków i obiektów budow-lanych zlokalizowanych na terenie Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchw.Nr_XXXIV-296-2009

Uchwała  Nr  XXII/171/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zniesienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Kantorowice.
DOCUchwała_Nr_XXII-171-2008

Uchwała  Nr X/68/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  26 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Stowarzyszenia Gmin  i Powia-tów Wielkopolski z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zachowania systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce.
DOCUchwała_Nr_X-68-2007

Uchwała  Nr  VIII/50/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  24 kwietnia 2007 roku w sprawie uznania za  pomniki przyrody.
DOCUchwała_Nr_VIII-50-2007

Uchwała  Nr  XXV/260/2005 Rady  Miejskiej  w Lewinie Brzeskim z dnia  31  maja  2005 roku w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski” wraz z Planem Gospodarki Odpadami.
DOCUchwała_Nr_XXV-260-2005

Uchwała  Nr XXIII/208/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca  2005 roku w sprawie wyrażenia opinii do projektu Planu Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
DOCUchwała_Nr_XXIII-208-2005

Uchwała  Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004 roku w sprawie  uznania  za Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy.
DOCUchwała_Nr_XVII-152-2004_

Uchwała  Nr  XVII/151/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  03 września  2004 roku w sprawie  uznania za użytek ekologiczny.
DOCUchwała_Nr_XVII-151-2004

Uchwała  Nr XVII/150/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  03 września 2004 roku w sprawie  uznania za Stanowisko Dokumentacyjne Przyrody Nieożywionej.
DOCUchwała__Nr_XVII-150-2004

Uchwała  Nr XVII/149/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004 roku w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej
DOCUchwała_Nr_XVII-149-2004

Uchwała  Nr XXX/257/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie  uznania za pomniki przyrody ożywionej
DOCUchwała_Nr_XXX-257-2002_

 

Wersja XML