Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

uchwały okołobudżetowe

Uchwała nr LI/457/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  09 listopada 2010 roku w sprawie rachunku dochodów własnych i wydatków z nich finansowanych.

 

DOCUchwała Nr LI-457-2010

Uchwała Nr XLIX/435/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości  materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
DOCUchwała Nr XLIX-435-2010

Uchwała Nr XLVII/412/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz in-formacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kul-tury za I półrocze.
DOCUchwała Nr XLVII-412-2010

Uchwała Nr XXII/163/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju  i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
DOCUchwała Nr XXII-163 - 2008

Uchwała Nr XIX/143/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  26 marca 2008 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
DOCUchwała Nr XIX-143-2008

Uchwała Nr VIII/68/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 września 2003 roku w sprawie wyrażenia negatywnej opinii do projektu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
DOCUchwała Nr VIII-68-2003

Uchwała Nr IX/71/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 października 2003 roku w sprawie wyboru banku do obsługi finansowej gminy.
DOCUchwała Nr IX-71-2003

Wersja XML