Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

budżet na lata 2004 - 2010

Budżet 2010

Uchwała Nr X/68/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.
DOCUchwała Nr X-68-2011

Uchwała Nr X/67/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
DOCUchwała Nr X-67-2011
 

Uchwała Nr XL/343/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2010 rok.
PDFUchwała Nr XL - 343-2009

 Budżet 2009

Uchwała Nr XLVI/395/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
DOCUchwała Nr XLVI-395-2010

Uchwała Nr XXVIII/225/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok.
DOCUchwała Nr XXVIII-225-2008

Budżet 2008

Uchwała Nr XXXIV/285/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego  sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski  za 2008 rok.
DOCUchwał Nr XXXIV-285-2009

Uchwała Nr XXXII/267/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  28 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu  gminy za 2008  rok. 
DOCUchwała Nr XXXII-267-2009
DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1445-2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok

Uchwała Nr XVI/119/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 grudnia  2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2008 rok.
DOCUchwała Nr XVI-119-2007

 

Budżet 2007

Uchwała Nr XXV/182/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 września 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski za 2007 rok.
DOCUchwała Nr XXV-182 -2008

Uchwała Nr XX/147/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu gminy za 2007 rok. 
DOCUchwała Nr XX-147-2008
DOCZarządzenie Nr 588-2008 Burmistrza Lewina Brzeskeigo z dnia 19 marca 2008r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007r.

Uchwała Nr V/18/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok.
DOCUchwała Nr V-18-2006

 

Budżet 2006

Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Lewina Brzeskiego z tytułu wykonania budżetu  gminy za 2006 rok. 
DOCUchwała Nr VIII-45-2007
DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r

Uchwała Nr XXXIII/320/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
DOCUchwała Nr XXXIII-320-2006

 

Budżet 2005

Uchwała Nr XXXIV/323/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXXIV-323-2006

Uchwała Nr XXI/181/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
DOCUchwała Nr XXI-181-2004

 

Budżet 2004

Uchwała Nr XXIV/221/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok.
DOCUchwała Nr XXIV-221-2005

Uchwała Nr XIII/112/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
DOCUchwała Nr XIII-112-2004

Wersja XML