Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

funkcjonowanie Rady Miejskiej kadencji 2010 - 2014

Uchwała Nr  XXI/162/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2012 rok.
DOCUchwała Nr XXI -162- 2012

Uchwała Nr XIX/150/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie  zatwierdzenia  rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2012r.
DOCUchwała Nr XIX-150-2012

Uchwała Nr XVIII/146/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie projektu rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia   w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia  ich siedzib i obszarów właściwości.
DOCUchwała Nr XVIII-146-2011

Uchwała Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2011 rok.
DOCUchwała Nr V-26-2011

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim na 2011r.
DOCUchwała Nr V-25-2011

Uchwała Nr IV/20/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
DOCUchwała Nr IV-20-2010

Uchwała Nr III/14/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym, przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.
DOCUchwała Nr III-14-2010

                                                                       
Uchwała Nr III/13/2010
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr III-13-2010

Uchwała Nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr III-12-2010

Uchwała Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr III-11-2010

Uchwała Nr III/10/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
DOCUchwała Nr III-10-2010

Uchwała Nr I/3/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr I-3-2010

Uchwała Nr I/2/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr I-2-2010

Uchwała Nr I/1/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada 2010 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr I-1-2010

Wersja XML