Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

budownictwo i inwestycje

Uchwały do pobrania w trybie MS WORD: 

Uchwała Nr  XXI/159/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Brzeskiego  na realizacje zadania „Remont chodników  w drogach powiatowych w mieście i Gminie Lewin Brzeski”.
DOCUchwała Nr XXI-159-2012

Uchwała Nr XVIII/144/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014.
PDFUchwała.XVIII.144.2011

Uchwała Nr XVII/131/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy Lewin Brzeski.
PDFUchwała Nr XVII - 131 - 2011

Uchwała Nr XI/91/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego na realizacje zadania pn. "Remont koryta rzeki Ścinawa Niemodlińska w km. od 0+160+-8+756; gm. Lewin Brzeski i Niemodlin - etap I

DOCUchwała Nr XI-91-2011.doc

Uchwała Nr XLIX/432/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski”.
DOCUchwała Nr XLIX-432-2010
    PDFLPR Lewina Brzeskiego

Uchwała Nr XLIX/432/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski”.
DOCUchwała Nr XLIX-432-2010

Uchwała Nr XLVI/405/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie z Zarządem Województwa Opolskiego w zakresie wykonania inwestycji polegającej na remoncie ulicy Sikorskiego, przebiegającej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 458  w miejscowości Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XLVI -405 - 2010

Uchwała Nr XLII/379/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 16 lutego 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski”.
DOCUchwała Nr XLII-379-2010
  PDFZałącznik do Uchwały Nr XLII-379-2010

Uchwała Nr XXXVI/303/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009r. w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr XXXIV/282/2009 z dnia 29 czerwca 2009r.
DOCUchwała Nr XXXVI-303-2009

Uchwała Nr XXXI/266/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  31 marca 2009r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Burmistrzowi Lewina Brzeskiego do zawarcia umowy w ramach działań ZPORR 2004 - 2006.
DOCUchwała Nr XXXI-266-2009 

Uchwała Nr XXX/256/2009 Rady Miejskiej wLewinie Brzeskim z dnia 05 marca 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Lewin Brzeski".
DOCUchwała Nr XXX-256-2009
PDFLokalny Program Rewitalizacji Miasta lewin Brzeski na lata 2007-2013

Uchwała  Nr XVII/161/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004r. w sprawie poreczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp.z o.o.
DOCUchwała Nr XVII-161-2004

 Uchwała Nr XIII/105/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie przystąpienia do opracowania „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2001 – 2015”.
DOCUchwała Nr XIII-105-2004

Uchwała Nr XXX/256/2002 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia Miasta i Gminy Lewin Brzeski w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
DOCUchwała Nr XXX-256-2002

Wersja XML