Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

promocja

Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie  wyrażenia woli udziału gminy Lewin Brzeski w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji.
DOCUchwała Nr XXIII-177-2012

Uchwała Nr XVII/132/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
DOCUchwała Nr XVII-132-2011

Uchwała Nr X/75/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Związku Gmin Śląska Opolskiego
DOCUchwała Nr X-75-2011

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wystąpienia Gminy Lewin Brzeski ze stowarzyszenia pn Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad z siedzibą w Prudniku
DOCUchwała Nr VII-37-2011

Uchwała Nr XLI/370/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku zmieniająca uchwałę Nr XX/156/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gminy: Olszanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz.
DOCUchwała Nr XLI-370-2010

Uchwała Nr XXXIV/298/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”.
DOCUchw. Nr XXXIV-298-2009

Uchwała Nr XXVII/222/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr XX/156/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienie Gminy Lewin Brzeski do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gminy: Olszanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz.
DOCUchwała Nr XXVII-222-2008

Uchwała Nr XXIII/176/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.
DOCUchwała Nr XXIII-176-2008

Uchwała Nr XX/156/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna”, działającego jako Lokalna Grupa Działania na obszarze Gminy: Olszanka, Lewin Brzeski, Skarbimierz.
DOCUchwała Nr XX-156-2008

Uchwała Nr VII/40/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna.
DOCUchwała Nr VII-40-2007

Uchwała Nr XXXIX/367/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do przedsięwzięcia pod nazwą wdrożenie programu Leader w województwie opolskim na obszarze gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz.
DOCUchwała Nr XXXIX-367-2006

Uchwała Nr XXXIV/330/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie wyrażenia woli nawiązania współpracy partnerskiej z gminą Stare Troki na Litwie.
DOCUchwała Nr XXXIV-330-2006

Uchwała Nr VII/57/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie nadania  tytułu „Honorowego Obywatela Miasta i Gminy  Lewin Brzeski”.
DOCUchwała Nr VII-57-2003

Wersja XML