Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Bezpieczeństwo publiczne

Uchwała Nr XXIV/188/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do Prezesa Rady Mi-nistrów RP o opracowanie rządowego programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry.
DOCXUchwała Nr XXIV-188-2012

Uchwała Nr  XVIII/137/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie utworzenia w Gminie Lewin Brzeski Straży Miejskiej.
DOCUchwała Nr XVIII-137-2011

Uchwała Nr III/6/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 grudnia 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr III-6 - 2010

Uchwała Nr XLIX/433/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XLIX-433-2010

Uchwała Nr XLVII/431/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyspieszenie działań w ramach programu Odra 2006 na rzecz modernizacji odcinka rzeki Nysy Kłodzkiej wraz z obwałowaniami i obszarami zalewowymi w pobliżu Skorogoszczy.
DOCUchwała Nr XLVII-431-2010

Uchwała Nr XLVII/429/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyspieszenia działań Samorządu Województwa Opolskiego na rzecz budowy zbiornika retencyjnego na rzece Ścinawa Niemodlińska.
DOCUchwała Nr XLVII-429-2010

Uchwała Nr XLVII/428/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie poparcia budowy zbiornika „Racibórz Dolny” oraz zbiornika zapasowego „Kotlarnia” oraz przyspieszenia prac z tym związanych.
DOCUchwała Nr XLVII-428-2010

 Uchwała Nr XXVI/206/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
DOCUchwala Nr XXVI-206-2008

Uchwała Nr XI/97/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 grudnia 2003r. w sprawie opinii dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XI-97-2003

DOCUchwała Nr XLVII-430-2010

Wersja XML