Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zdrowie i alkohole

Uchwały związane z alkoholem:

Uchwała Nr XXIX/245/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  24 lutego  2009r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXIX-245-2009

Uchwała Nr X/65/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
DOCUchwała Nr X-65-2007

Uchwała Nr XXV/217/2001 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 06 września 2001 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXV-217-2001

Gminne Programy przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Uchwała Nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki  i  Rozwią-zywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
DOCUchwała Nr XXIV-183-2012

Uchwała Nr XVIII/139/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.
DOCUchwała Nr XVIII-139-2011

Uchwała Nr XVIII/138/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-wych na 2012 rok.
DOCUchwała Nr XVIII-138-2011

Uchwała Nr  XVI/124/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 20111 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
DOCUchwała Nr XVI-124-2011

Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
DOCUchwała Nr XI-94-2011

Uchwała Nr IX/64/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
DOCUchwała Nr IX-64-2011

Uchwała Nr VII/42/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok
DOCUchwała Nr VII-42-2011

Uchwała Nr IV/18/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
DOCUchwała Nr IV-18-2010

Uchwała Nr IV/17/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
DOCUchwała Nr IV-17-2010

 

 

Pozostałe uchwały związane ze zdrowiem:  

Uchwała Nr X/77/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku  dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu poprzez istotne ograniczenie działalności
DOCUchwała Nr X-77-2011

Uchwała Nr X/76/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegającego na ograniczeniu udzielanych świadczeń zdrowotnych
DOCUchwała Nr X-76-2011

Uchwała Nr IV/19/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Lewin Brzeski do Rady Społecznej działającej przy Brzeskim Centrum Medycznym.
DOCUchwała Nr IV-19-2010

Uchwała Nr XL/370/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przyjęcia "Programu rozwoju opieki zdrowotnej dla gminy Lewin Brzeski".
DOCUchwała Nr XL-370-2006

Uchwała Nr XXXIV/ 332/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego przy ulicy Kościuszki 52 w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXIV-332-2006

Uchwała Nr XXXIII/321/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 marca 2006r. w sprawie częściowego zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Lewin Brzeski w żłobkach.
DOCUchwała Nr XXXIII-321-2006

Wersja XML