Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

rolnictwo

Uchwała Nr XXIV/187/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Miodowej" w Lewinie Brzeskim.

PDFUchwała Nr XXIV-187-2012

Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania nieruchomości wchodzącej w zasób gminy.

DOCUchwała Nr XI-95-2011.doc

Uchwała Nr VII/49/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Akacjowej" w Lewinie Brzeskim
PDFUchwała Nr VII-49-2011

Uchwała Nr XLI/367/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie nadania nazwy ulicy "Jesienna" w Lewinie Brzeskim.
PDFUchwała Nr XLI-367-2010

Uchwała Nr XXXII/277/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy Zielonej w Golczowicach.
DOCUchwała Nr XXXII-277-2009

Uchwała Nr XXV/184/2008 Rada Miejska w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
DOCUchwała Nr XXV-184-2008

Uchwała Nr XVII/132/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Kolejowej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XVII-132-2008

Uchwała Nr XI/75/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Szafirowej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XI-75-2007

Uchwała Nr VIII/51/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
DOCUchwała Nr VIII-51-2007

Uchwała Nr XXXIX/367/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie przystąpienia Gminy Lewin Brzeski do przedsięwzięcia pod na-zwą wdrożenie programu Leader w województwie opolskim na obszarze gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz.
DOCUchwała Nr XXXIX-367-2006

Uchwała Nr XXXVI/352/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany nazw ulic w Skorogoszczy.
DOCUchwała Nr XXXVI-352-2006

Uchwała Nr XXXVI/341/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie ustalenia przebiegu ulicy Cichej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXVI-341-2006

Uchwała Nr XXIV/238/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie podjęcia stanowiska dotyczącego ogłoszenia obszaru województwa opolskiego strefą wolną od upraw organizmów roślinnych zmodyfikowanych genetycznie.
DOCUchwała Nr XXIV-238-2005

Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 października 2003 roku w sprawie zmiany  nazwy ulicy w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr IX-80-2003

 

Wersja XML