Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

zagospodarowanie przestrzenne

Uchwała Nr XXV/191/2012  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia  do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008.
DOCUchwała Nr XXV-191-2012

Uchwała Nr XXV/190/2012  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
PDFUchwała Nr XXV-190-2012

Uchwała Nr XXIV/185/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/173/2008.
DOCUchwała Nr XXIV-185-2012

Uchwała Nr XXII/172/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borkowice, Mikolin, Ptakowice, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Buszyce, Wronów, Różyna oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.
DOCUchwała Nr XXII-172-2012
JPEGZal. Nr 1 do Uchwała Nr XXII-172-2012
JPEGZał. Nr 2 do Uchwała Nr XXII-172-2012

Uchwała Nr  XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina.
DOCUchwała Nr XXII-168-2012

Uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
PDFUchwała Nr XXII -167-2012

Uchwała Nr XXI/156/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
PDFUchwała Nr XXI-156-2012

 

Uchwała Nr XXI/155/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała XXI-155-2012
PDFZał. Nr 1 do Uchw.Nr XXI-155-2012 w spr. uchwalenia Studium uwarunkowań ...
JPEGZał. Nr 2 do Uchw.Nr XXI-155-2012 w spr. uchwalenia Studium....1
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_1
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_2
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_3
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_4
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_5
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_6
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_7
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_8
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_9
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_10
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_11
JPEGSOBL001_KIERUNKI_1_10000_rysunek_12
JPEGZał. Nr 3 do Uchw.Nr XXI-155-2012 w spr. uchwalenia Studium...1
DOCZał. Nr 4 do Uchw. Nr XXI-155-2012 w spr.uchwalenia Studium.....

 

Uchwała Nr XVIII/143/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
PDFUchwała Nr XVIII-143-2011

Uchwała Nr  XVI/129/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz  i Chróścina.
DOCUchwała Nr XVI-129-2011
DOCZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI-129-2011

Uchwała Nr  XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr XVI-128-2011
JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI-128-2011

Uchwała Nr  XVI/127/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, Ptakowice oraz do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XVI-127-2011
DOCZałącznik Nr 1,2,3 do Uchwały Nr XVI-127-2011

Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany "zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski".
DOCUchwała Nr XII-100-2011

Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego dla części miejscowości Oldrzyszowice, Stroszowice, Sarny Małe, Ptakowice oraz do  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XII-100-2011

DOCZałącznik do Uchw.Nr XII-100-2011 w spr. przystąpienai do sporzadzenia mpzp

Uchwała Nr X/84/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki – Lewin Brzeski
DOCUchwała Nr X-84-2011

Uchwała Nr X/83/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Lewin Brzeski oraz części gruntów wsi Kantorowice, Stroszowice oraz Przecza
DOCUchwała Nr X-83-2011
JPEGZał. do uchw.Nr X-83-2011
JPEGZał.nr 1do Uchw.Nr X-83-2011
JPEGZał.Nr 2 do uchw.Nr X-83-2011

Uchwała Nr X/82/2011  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  wsi  Strzelniki
DOCUchwała Nr X-82-2011
JPEGZał do Uchw.Nr X-82-2011

Uchwała Nr X/81/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia  do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Łosiów
DOCUchwała Nr X-81-2011
JPEGZał. do Uchw.Nr X-81-2011

Uchwała Nr X/80/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz oraz Chróścina
DOCUchwała Nr X-80-2011
PDFZal. do Uchw.Nr X-80-2011

Uchwała Nr X/79/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów  położonej  za terenami PKP w rejonie ulicy Kolejowej
DOCUchwała Nr X-79-2011
JPEGZał. do Uchw.Nr X-79-2011

Uchwała Nr X/78/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego „Lewin Brzeski – Stroszowice” w Stroszowicach
DOCUchwała Nr X-78-2011
PDFZał do Uchw.Nr X-78-2011

Uchwała Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr VIII-59-2011

Uchwała Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie  przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki – Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr VIII-58-2011

Uchwała Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/420/2010 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2010r w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr VIII-57-2011

Uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego "Lewin Brzeski - Stroszowice" w Stroszowicach
PDFUchwała Nr VII-46-2011

Uchwała Nr VII/45/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki - Lewin Brzeski
PDFUchwała Nr VII-45-2011


Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/225/97 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 1997 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
   DOCXZałącznik do uchwały Nr V-28-2011

Uchwała Nr V/27/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2008 w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantorowice, Stroszowice i Przecza.
DOCUchwała Nr V-27-2011
   DOCZałącznik Nr 1 do uchwały Nr V-27-2011

Uchwała Nr XLIX/437/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Lewinie Brzeskim.
PDFUchwała Nr XLIX-437-2010

Uchwała Nr XLIX/436/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice i Nowej Wsi Małej na południe od drogi Nr 458 Obórki - Lewin Brzeski.
PDFUchwała Nr XLIX-436-2010

Uchwała Nr XLVII/422/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów położonej za terenami PKP w rejonie ulicy Kolejowej.
PDFUchwała Nr XLVII-422-2010

Uchwała Nr XLVII/421/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Strzelniki zatwierdzonego  uchwałą Nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku.
DOCUchwała Nr XLVII-421-2010

Uchwała Nr XLVII/420/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/195/2004.
DOCUchwała Nr XLVII-420-2010 

Uchwała Nr XVLI/407/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski” zatwierdzonej uchwałą Nr XXIII/173/2008.
DOCUchwała Nr XLVI- 407- 2010

Uchwała Nr XLV/391/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku zmieniająca uchwałę nr XXV/196/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/154/2008 Rady Miejskiej w Le-winie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantorowice.
DOCUchwała Nr XLV-391-2010

Uchwała Nr XLV/390/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego złoża kruszywa naturalnego ,,Lewin Brzeski – Stroszowice” w  Stroszowicach.
DOCUchwała Nr XLV-390-2010

Uchwała Nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina.
PDFUchwała Nr XXXIX - 339 - 2009
PDFZałącznik do proj.uchw. w spr. uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzenengo wsi Skorogoszcz i Chróścina

Uchwała Nr XXXVI/312/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospoda-rowania przestrzennego wsi Borkowice - teren zlokalizowany przy drodze krajowej 94.
DOCUchwała Nr XXXVI-312-2009

Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeski z dnia  24 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzen-nego wsi Borkowice - tereny zlokalizowany przy drodze krajowej 94.
DOCUchwała Nr XXIX-248-2009
JPEGZałacznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX-248-2009

Uchwała Nr XXVII/220/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada  2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany  w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantorowice, Stroszowice i Przecza .
DOCUchwała Nr XXVII-220-2008
JPEGZałącznik graficzny do Uchwaly Nr XXVII-220-2008
PDFZałącznik graficzny do Uchwaly Nr XXVII-220-2008

Uchwała Nr  XXVII/219/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski .
DOCUchwała Nr XXVII-219-2008

Uchwała Nr XXV/196/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września  2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/154/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin Brzeski oraz części wsi Kantorowice.
DOCUchwała Nr XXV-196-2008
JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-196-2008
JPEGZałącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-196-2008
JPEGZałącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV-196-2008

Uchwała Nr  XXV/194/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września  2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr XXV-194-2008
JPEGZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-194-2008

Uchwała Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXIII-173-2008 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/173/2008  z dnia 14 lipca 2008 roku
JPEGZałącznik 1
JPEGZałącznik 2
JPEGZałącznik 3
JPEGZałącznik 4
JPEGZałącznik 5
JPEGZałącznik 6
JPEGZałącznik 7
JPEGZałącznik 8
JPEGZałącznik 9
JPEGZałącznik 10
JPEGZałącznik 11
JPEGZałącznik 12
JPEGZałącznik 13
JPEGZałącznik 14
JPEGZałącznik 15
JPEGZałącznik 16
JPEGZałącznik 17
JPEGZałącznik 18
JPEGZałącznik 19
JPEGZałącznik 20
JPEGZałącznik 21
JPEGZałącznik 22
JPEGZałącznik 23
JPEGZałącznik 24

Uchwała Nr XX/155/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża kruszywa naturalnego ,,Lewin Brzeski – Stroszowice” w  Stroszowicach.
DOCUchwała Nr XX/155/2008

Uchwała Nr XIII/91/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania prze-strzennego  wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr XIII-91-2007

Uchwała Nr X/59/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski”.
DOCOgłoszenie Burmistrza Lewina Brzeskiego
PDFZałącznik Nr 1do Uchwały Nr X-59-2007
JPEGZmiana studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Brzeski - kierunki zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr VI/34/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chróścina.
DOCUchwała Nr VI-34-2007
PDFZałącznik Nr 1 rysunek 1 do uchwały Nr VI-34-2007
PDFZałącznik Nr 1 rysunek 2 do uchwały Nr VI-34-2007

Uchwała Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki.
DOCUchwała Nr VI-33-2007
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VI-33-2007

Uchwała Nr VI/32/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr VI-32-2007
PDFZałącznik Nr 1 do uchwały Nr VI-32-2007

Uchwała Nr XXXVI/347/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki.
DOCUchwała Nr XXXVI-347-2006

Uchwała Nr XXXII/314/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia oceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski, części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki – Lewin Brzeski, wsi Strzelniki oraz wsi Chróścina.
DOCUchwała Nr XXXII-314-2006

Uchwała Nr XXXII/312/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie przyjęcia oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXXII-312-2006

Uchwała Nr XXI/197/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Strzelniki.
DOCUchwała Nr XXI-197-2004
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Strzelniki, skala 1-2000b
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Strzelniki, skala 1-5000c

Uchwała Nr XXI/196/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina.
DOCUchwała Nr XXI-196-2004
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skorogoszcz - Chróścina, skala 1-2000b
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Skorogoszcz - Chróścina, skala 1-5000b

Uchwała Nr XXI/195/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łosiów.
DOCUchwała Nr XXI/195/2004
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łosiów, skala 1-2000b
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Łosiów, skala 1-5000b

Uchwała Nr XXI/194/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki – Lewin Brzeski.
DOCUchwała NR XXI-194-2004
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kantorowice - Nowa Wieś Mała, skala 1-1000b
JPEGMiejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kantorowice -Nowa Wieś Mała, skala 1-5000b

Uchwała Nr IV/32/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2003 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy  Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr IV-32-2003

Wersja XML