Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

gospodarka nieruchomościami

 Uchwała Nr XXVI/200/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości  wchodzącej w zasób gminy na okres dłuższy niż 3 lata.
DOCUchwała Nr XXVI-200-2012

Uchwała Nr XXVI/199/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie uchylenia  Uchwały Nr XXV/194/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012r.
DOCUchwała Nr XXVI-199-2012

 

Uchwała Nr XXV/194/2012  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania nieruchomości wchodzącej w zasób gminy.
DOCUchwała Nr XXV-194-2012

Uchwała Nr XXV/193/2012  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy zakupie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lewinie brzeskim przy ul. Cichej 19.
DOCUchwała Nr XXV-193-2012

Uchwała Nr XXV/192/2012  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Lewinie Brzeskim składającej się z lokalu użytkowego nr A położonego przy ul. Rynek 16 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 489/4 o pow. 0,0228 ha i lokalu użytkowego nr D położonego przy ul. Rynek 17 wraz z udziałem w prawie własności w działce nr 489/7 o pow. 0,0312 ha.
DOCUchwała Nr XXV-192-2012

 

 

Uchwała Nr XXII/170/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24  kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz w pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego przysługujące gminie Lewin Brzeski jako właścicielowi.
DOCUchwała Nr XXII-170-2012

Uchwała Nr XXI/163/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca  2012 roku w sprawie wyrażenia zgody  na oddanie  przez Burmistrza  we władanie Miejsko – Gminnemu Domowi Kultury  w formie użytkowania wieczystego  jako wyposażenia  instytucji  kultury prawa wieczystego użytkowania  działki nr 508 o pow. 0,0623ha położonej w Lewinie Brzeskim przy ul. Rynek 14  wraz  z  własnością  budynku domu kultury.
DOCUchwała Nr XXI-163-2012

Uchwała Nr XXI/161/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności drogi koniecznej na nieruchomości gruntowej  położonej w Lewinie Brzeskim – działce nr 818/14 o pow. 0,0224 ha stanowiącej własność Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXI-161-2012

 

 Uchwała Nr XIX/149/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia  prawa użytkowania wie-czystego w prawo własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lewin Brzeski.

DOCUchwała Nr XIX-149-2012
 
Uchwała Nr XVIII/142/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XVIII-142-2011
 
Uchwała Nr XVIII/141/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na  udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu.
DOCUchwała Nr XVIII-141-2011

Uchwała XII/103/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku w sprawie zezwolenia na udzielanie bonifikat od cen nieruchomości (pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie) osobom posiadającym roszczenie o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej.
PDFUchwała Nr XII-103-2011
 
Uchwała Nr X/88/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskin z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia  2011r.
DOCUchwała Nr X-88-2011
 
Uchwała Nr X/87/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskin z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim oznaczonych ewidencyjnie jako dz. Nr 496/2 o pow. 0,0588 ha i prawa związanego do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego przy ul. Pocztowej 2.
DOCUchwała Nr X-87-2011
 
Uchwała Nr X/86/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskin z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Oldrzyszowicach – działki nr 289/4 o pow. 0,2043ha zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym.
DOCUchwała Nr X-86-2011
 
Uchwała Nr X/85/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskin z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim ul. Kolejowa – działkę nr 125/11 o pow. 0,9373ha .
DOCUchwała Nr X-85-2011
 
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Wsi Małej – dz. nr 292 o pow. 0,0300 ha oraz dz. Nr 287 o pow. 0,0289ha.
DOCUchwała Nr VIII-55-2011
 
Uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 99% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz  z pomieszczeniami przynależnymi oraz w pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego przysługujące gminie Lewin Brzeski jako właścicielowi.
DOCUchwała Nr VIII-54-2011
 
Uchwała Nr VII/51/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego gruntu przysługujące gminie Lewin Brzeski jako właścicielowi.
DOCUchwała Nr VII-51-2011
 
Uchwała Nr VII/50/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych na rzecz najemców.
PDFUchwała Nr VII-50-2011
 
Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim na działce nr 205/49 o pow. 0,1942 ha stanowiącej własność Gminy Lewin Brzeski .
DOCUchwała Nr VII-47-2011
 
 Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej  w czasie  służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych położonych  w Lewinie Brzeskim – działce nr 256 o pow. 0,5963ha, działce nr 271 o pow. 3,8860ha, działce nr 614  o pow. 0,8889ha oraz działce nr 621/3 o pow. 0,0781ha stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr VI-34-2011
 
Uchwała Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz  w pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego przysługujące gminie Lewin Brzeski jako właścicielowi.
DOCUchwała Nr V-24-2011
 
Uchwała Nr XLVII/419/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 20% bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej – działki nr 1305 o pow. 0,0199ha.
DOCUchwała Nr XLVII-419-2010
 
Uchwała Nr XLVII/416/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej  w Lewinie Brzeskim - dz. nr 612/1 o pow. 0,0695ha.
DOCUchwała Nr XLVII-416-2010
 
Uchwała Nr XLVII/415/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim - dz. nr 610/1 o pow. 0,0960ha.
DOCUchwała Nr XLVII-415-2010
 
Uchwała Nr XLVII/414/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Lewinie Brzeskim - dz. nr 662/1 o pow. 0,0310ha.
DOCUchwała Nr XLVII-414-2010
 
 Uchwała Nr XLVI/404/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilno-prawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy.
DOCUchwała Nr XLVI- 404-2010
 
Uchwała Nr XLVI/403/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wniesienia jako wkładu w formie cywilnoprawnej użyczenia nieruchomości wchodzącej w zasób gminy.
 DOCUchwała Nr XLVI-403-2010
 
Uchwała Nr XLVI/402/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 50% bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej  w Lewinie Brzeskim - dz. nr 984 o pow. 0,0581ha.
DOCUchwała Nr XLVI-402-2010
 
Uchwała Nr XLVI/401/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 95% bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, udziałem w prawie własności gruntu lub odpowiednio w pierwszej opłacie z tytułu udziału obejmującego prawo użytkowania wieczystego przysługujące gminie Lewin Brzeski jako właścicielowi.
DOCUchwała Nr XLVI-401-2010
 
Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
DOCUchwała Nr XLV-387-2010

Wersja XML