Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

organizacje pozarządowe

Uchwała Nr XXVI/201/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2012 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
DOCUchwała Nr XXVI-201-2012

Uchwała Nr  XVI/125/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 20111 roku w sprawie przyjęcia na  2012 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
DOCUchwała Nr XVI-125-2011

Uchwała XII/98/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
DOCUchwała Nr XII-98-2011

Uchwała Nr IX/63/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
DOCUchwała Nr IX-63-2011

Uchwała Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów
PDFUchwała Nr VII-43-2011

Uchwała Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia na 2011 rok programu współpracy gminy Lewin Brzeski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
DOCUchwała Nr IV-16-2010

Uchwała Nr XLIX/438/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
PDFUchwała Nr XLIX-438-2010

Wersja XML