Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

opieka społeczna

Uchwały do pobrania w trybie MS WORD w załącznikach.

 

Uchwała Nr XXVI/198/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
PDFUchwała Nr XXVI.198.2012

Uchwała Nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie  przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXII-165-2012
XLSZał. do Uchwała Nr XXII-165-2012

Uchwała Nr XXI/158/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie  uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziennego – „Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim”.
DOCUchwała Nr XXI-158-2012

Uchwała Nr XXI/157/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji   w Gminie Lewin Brzeski” w ramach  Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej  integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOCUchwała Nr XXI-157-2012

Uchwała Nr VIII/56/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
DOCUchwała Nr VIII-56-2011

Uchwała Nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. "Stop bierności Wiwat zaradności Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego.
DOCUchwała Nr VII-41-2011

Uchwała Nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
DOCUchwała Nr VII-40-2011

Uchwała Nr VII/39/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
PDFUchwała Nr VII-39-2011

Uchwała Nr XLVII/423/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku zmieniająca  uchwałę w sprawie nadania statutu dla  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XLVII-423-2010

Uchwała Nr XLII/371/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: "Stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOCUchwała Nr XLII-371-2010

Uchwała Nr XLI/359/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.
PDFUchwała Nr XLI-359-2010

Uchwała Nr XXXIV/288/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.
DOCUchw.Nr XXXIV-288-2009

Uchwała Nr XXXI/262/2009  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXXI-262-2009

Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  24 lutego  2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn.: "Stop bierności Wiwat zaradności !  Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki ,współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
DOCUchwała Nr XXIX-253-2009     

Uchwała Nr XXIII/177/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 roku w sprawie porzyjęcia do realizacji projektu pn. "stop bierności Wiwat zaradności! Rozwój aktywnych form integracji w Gminie Lewin Brzeski" w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu społecznego.
DOCUchwała Nr XXIII-177-2008

Uchwała Nr XL/375/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 października 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznania i odpłatności za usługi  opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
DOCUchwała Nr XL-375-2006

Uchwała Nr XXIV/237/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będące w zakresie zadań własnych gminy.
DOCUchwała Nr XXIV-237-2005

Uchwała Nr XXIII/220/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.
DOCUchwała Nr XXIII-220-2005

Uchwała Nr XXIII/219/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, i zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.
DOCUchwała Nr XXIII-219-2005

Uchwała Nr XXI/198/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskiej z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla celów ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.
DOCUchwała Nr XXI-198-2004

Uchwała Nr XVII/158/2004  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004r. w sprawie nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XVII-158-2004

Uchwała Nr XV/130/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia Zastępcy Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych.
DOCUchwała Nr XV-130-2004

Uchwała Nr XV/129/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań własnych.
DOCUchwała Nr XV-129-2004

Uchwała Nr XIV/120/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzialnia świadczeń pomocy społecznej oraz żądania ich zwrotu. 
DOCUchwała NrXIV-120-2004

Uchwała Nr X/82/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania zespołu do opracowania gminnej strategii integracji i polityki społecznej.
DOCUchwała Nr X-82-2003

Uchwała Nr IX/78/2003 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 października 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania świadczeń pomocy społecznej oraz żądanie ich zwrotu.
DOCUchwała Nr IX-78-2003

Wersja XML