Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

budżet na lata 2011 - 2014

Budżet 2014 

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr 1195-2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014.doc

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.doc

DOCZałączniki Nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.doc

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

DOCXuchwała.docx

DOCXobjaśnienia.docx

 

Budżet 2013 

 DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r. Gminy Lewin Brzeski.docx

PDFZałącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013

PDFZałącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013

 

Informacje z wykonania budżetu w 2013 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu zaIV kwartał 2013.doc

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013.doc

DOCInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r..doc

DOCZarz Nr 1167

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 

PDFUchwałaNr 54-2013 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lewin Brzeski .pdf

DOCZarządzenie Nr 1099 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie 

DOCZarządzenie Nr 913 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

 DOCZarządzenie Burmistrza Nr 952 z dnia 27 luty 2013 roku

 

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2013 rok 

 

DOCZarządzenie Nr 777-2012 z dnia 14 września 2012 roku w sprawie projektu budżetu 2013 rok.doc

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

DOC2. Załączniki Nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

 

PDFUchwala Nr 625-2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski na 2013r..pdf

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027

DOC2. uzasadnienie projektu

DOC3. objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2027 wraz z prognozą kwoty długu

BMP4. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 1

BMP5. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 2

BMP6. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 3

BMP7. Zał. Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 4

BMP8. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 5

BMP9. Zał. Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 6

BMP10. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 1

BMP11. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 2

BMP12. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 3

BMP13. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 4

BMP14. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 5

BMP15. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 6

BMP16. Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 7 

BMP17. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_ str. 8

BMP18. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań)_str. 9

BMP19. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (limity wydatków na przedsięwzięcia 2013-2017)_ str. 10

BMP20. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań)_str. 11

BMP 21. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2013-2017)_str. 12

BMP22. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2018-2022)_str. 13

BMP23. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2023-2027)_str. 14

DOC24. informacja Burmistrza o relacji z art. 243

 

PDFUchwala Nr 623-2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Brzeski na lata 2013 - 2027.pdf

  

 rok 2012

Uchwała Nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie

DOCUchw. Nr XXVII.206.2012 w sprawie zmian w budżecie

 

Uchwała Nr XXVI/203/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
DOCUchwała Nr XXVI.203.2012
     PDFZałącznik Nr 1do Uchw. Nr XXVI.203.2012 str. 1.
     PDFZałącznik Nr 1do Uchw. Nr XXVI.203.2012 str. 2 - 5
     PDFZałącznik Nr 2 do Uchw. Nr XXVI.203.2012 str. 1
     PDFZałącznik Nr 2 do Uchw. Nr XXVI.203.2012 str. 2 - 6
     PDFZałącznik Nr 2.1 do Uchw. Nr XXVI.203.2012
     PDFZałącznik Nr 2.2 do Uchw. Nr XXVI.203.2012
     PDFZałącznik Nr 2.3 do Uchw. Nr XXVI.203.2012
     PDFZałącznik Nr 2.4 do Uchw. Nr XXVI.203.2012


Uchwała Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 roku w sprawie zmian w budżecie.
DOCUchwała Nr XXVI-202-2012

Uchwała Nr XXV/189/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie.
DOCUchwała Nr XXV-189-2012

Uchwała Nr XXIV/184/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie.
DOCUchwała Nr XXIV-184-2012

Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w budżecie.
DOCUchwała Nr XXIII-176-2012

Uchwała Nr XXIII/175/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie  zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
DOCUchwała Nr XXIII-175-2012
PDFZałącznik Nr 1 do Uchw. Nr XXIII-175-2012

Uchwała Nr  XXII/173/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie.
DOCUchwała Nr XXII-173-2012

Uchwała Nr  XXI/160/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie.
DOCUchwała Nr XXI-160-2012

Uchwała Nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian  w budżecie.
DOCUchwała Nr XX-154-2012.doc

Uchwała Nr XIX/148/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie zmian  w budżecie.
DOCUchwała Nr XIX-148-2012

Uchwała Nr XVIII/134/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok.
PDFUchwała Nr XVIII-134-2012

Uchwała Nr XVIII/135/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.
DOCUchwała Nr XVIII-135-2011


Uchwała Nr XVIII/133/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
DOCUchwała Nr XVIII - 133- 2012

 

rok 2011

 

Uchwała Nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Lewina Brzeskiego.
DOCUchwała Nr XXIV-179-2012

Uchwała Nr XXIV/178/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lewin Brzeski wraz ze spra-wozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.
DOCUchwała Nr XXIV-178-2012

Zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
DOCZarządzenie nr 570-2012

XLSzałączniki nr 1 i 2
XLSzałącznik nr 3
XLSzałącznik nr 4
XLSzałącznik nr 5
XLSzałącznik nr 6
DOCZałącznik nr 7
DOCCzęść opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 roku.
PDFUchwała Nr V_22-2011

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
DOCUchwała Nr V-21-2011
   XLSZałącznik Nr 1 do uchwały Nr V-21-2011
   XLSZałącznik Nr 2 do uchwały Nr V-21-2011

Wersja XML