Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podatki

Wzory formularzy podatkowych ważne od 01 stycznia 2012 roku

podatek od nieruchomości
- Deklaracja na podatek od nieruchomości  DOCDN-1- Deklaracja na podatek od nieruchomości
- Informacja w sprawie podatku od  nieruchomości DOCIN-1-Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
- Dane o nieruchomościach DOCZN-1A- Dane o nieruchomościach
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości DOCZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości

podatek rolny
- Deklaracja na podatek rolny DOCDR-1-Deklaracja na podatek rolny
- Informacja w sprawie podatku rolnego DOCIR-1-Informacja w sprawie podatku rolnego
- Dane o nieruchomościach rolnych DOCZR-1A-Dane o nieruchomościach rolnych
- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym DOCZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym

podatek leśny
- Deklaracja na podatek leśny DOCDL-1-Deklaracja na podatek leśny
- Informacja w sprawie podatku leśnego DOCIL-1-Informacja w sprawie podatku leśnego
- Dane o nieruchomościach leśnych  DOCZL-1-A-Dane o nieruchomościach leśnych
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym DOCZL-1-B-Dane o zwolnieniach w podatku leśnym


Wzory formularzy podatkowych ważne do 31 grudnia 2011 roku


podatek od nieruchomości
- Deklaracja na podatek od nieruchomości  DOCZał. Nr 1 DN-1
- Informacja w sprawie podatku od  nieruchomości DOCZał. Nr 2 IN-1
- Dane o nieruchomościach DOCZał.Nr 3 ZN-1A
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości DOCZN-1B-Dane o zwolnieniach w pod.od nieruchomości

podatek rolny
- Deklaracja na podatek rolny DOCZał. Nr 5 DR-1
- Informacja w sprawie podatku rolnego DOCZał.Nr 6 IR-1
- Dane o nieruchomościach rolnych DOCZał.Nr 7 ZR-1A
- Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym DOCZR-1B-Dane o zwolnieniach i ulgach w pod.rolnym

podatek leśny
- Deklaracja na podatek leśny DOCZał. Nr 9 - DL-1
- Informacja w sprawie podatku leśnego DOCZał. Nr 10 - IL-1
- Dane o nieruchomościach leśnych  DOCZał.Nr 11 - ZL-1-A
- Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym DOCZL-1-B-Dane o zwolnieniach w podatku leśnym

 Uchwała Nr XL/307/2013 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2013 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

PDFUchw. Nr XL.307.2013.pdf

Uchwała Nr XXVII/211/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do oblixznie podatku rolnego na 2013 rok. 

PDFUchw. Nr XXVII.211.2012.

Uchwała Nr XXVII/205/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.
PDFUchw. Nr XXVII.205.2012

Uchwała Nr XXVII/204/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchw. Nr XXVII.204.2012

Uchwała Nr XV/121/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 listopada 2011 roku w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru  i poboru podatków.
PDFUchwała Nr XV-121-2011

Uchwała Nr XIV/116/2011 Rady MIejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 roku  w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

PDFUchwała Nr XIV-116-2011

Uchwała Nr XIV/115/2011 Rady MIejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2011 roku  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
PDFUchwała Nr XIV-115-2011

Uchwała Nr X/73/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zwolnień z opłaty targowej.
PDFUchwała Nr X-73-2011

Uchwała Nr L/449/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków.
DOCUchwała Nr L-449-2010

Uchwała Nr L/448/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
DOCUchwała Nr L-448-2010

Uchwała Nr L/446/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Lewin Brzeski i jej jednostkom organizacyjnym.

DOCUchwała Nr L-446-2010

Uchwała nr XXXIX/332/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 roku w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych.
PDFUchwała Nr XXXIX-332-2009

Uchwała Nr XXXVIII/329/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009 roku w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia inkaso.

PDFUchwała Nr XXXVIII-329-2009

Uchwała Nr XXIX/241/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24  lutego 2009 roku  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

DOCUchwała Nr XXIX-241-2009

Uchwała Nr XXVII/215/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  25 listopada 2008 roku w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

DOCUchwała Nr XXVII-215-2008

Uchwała Nr XIII/88/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de mi-nimis  dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie gminy Lewin Brzeski.

DOCUchwała Nr XIII-88-2007

Uchwała Nr XXXIX/363/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.
DOCUchwała Nr XXXIX-363-2006

Wersja XML