Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

sprawy sołeckie

Uchwała Nr  XXVII/208/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
DOCUchw. Nr XXVII.208.2012

Uchwała Nr  XXI/164/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
DOCUchwała Nr XXI-164-2012

Uchwała Nr  XVI/123/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 20111 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
DOCUchwała Nr XVI-123-2011

Uchwała XII/97/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia  27 września 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
DOCUchwała Nr XII-97-2011

Uchwała Nr X/74/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich
DOCUchwała Nr X-74-2011

Uchwała Nr VIII/53/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
DOCXUchwała Nr VIII-53-2011

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Sarny Małe"
DOCUchwała Nr VII-48-2011 

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
DOCUchwała Nr VII-38-2011

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
DOCUchwała Nr VII-36-2011

Uchwała Nr XLIX/443/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jasiona”.
DOCUchwała Nr XLIX-443-2010
    PDFZałącznik do Uchwały Nr XLIX- 443 -2010 1a
    PDFZałącznik do Uchwały Nr XLIX- 443 -2010 1b 

Uchwała Nr XLVII/413/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
DOCUchwała Nr XLVII-413 -2010

Uchwała Nr XLV/393/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
DOCUchwała Nr XLV-393-2010

Uchwała Nr XLV/385/2010  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30  marca  2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Sarny Małe”.
DOCUchwała Nr XLV-385-2010

Uchwała Nr XLV/384/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie  zarządzenia wyborów Sołtysa  i Rady  Sołeckiej.
DOCUchwała Nr XLV-384-2010 

Uchwała Nr XL/351/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Różyna.
DOCUchwała Nr XL-351-2009
PDFZałącznik do Uchwały Nr XL-351-2009

Uchwała Nr XXIX/243/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 roku w sprawie  zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
DOCUchwała Nr XXIX-243-2009

Uchwała Nr XXIII/174/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Strzelniki.
DOCUchwała Nr XXIII-174-2008
DOCZałącznik do Uchwały Nr XXIII-174-2008

Uchwała Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wronów.
DOCUchwała Nr XXII-169-2008
PDFZałącznik do uchwały Nr XXII-169-2008 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wronów

Uchwała Nr XXII/168/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przecza.
DOCUchwała Nr XXII-168-2008
PDFZałącznik do uchwały Nr XXII-168-2008 w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Przecza

Uchwała Nr XIII/85/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października  2007 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa  Kantorowice do programu “Odnowa wsi” w województwie opolskim.
DOCUchwała Nr XIII-85-2007

Uchwała Nr X/62/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Sarny Małe do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim.
DOCUchwała Nr X-62-2007

Uchwała Nr X/61/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Borkowice do programu „Odnowa wsi” w województwie opolskim.
DOCUchwała Nr X-61-2007

Uchwała Nr VIII/52/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2007 roku w sprawie zgłoszenia sołectw: Stroszowice, Chróścina, Mikolin do programu "Odnowa wsi" w województwie opolskim.
DOCUchwała Nr VIII-52-2007 

 Uchwała Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Nowa Wieś Mała do programu "Odnowa Wsi" w województwie opolskim.
DOCUchwała_Nr_VI-27-2007

 Uchwała Nr  XXXVI/340/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22  czerwca  2006 roku w sprawie zgłoszenia sołectwa Ptakowice do programu “Odnowa wsi” w województwie opolskim.
DOCUchwała_Nr_XXXVI-340-2006

Uchwała Nr XXXIV/326/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zgłoszenia sołectw Różyny, Jasiony, Wronowa do programu “Odnowa wsi” w województwie opolskim.
DOCUchwała Nr XXXIV-326-2006

Uchwała Nr XXXII/311/2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2006 roku w sprawie  wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ustalenie granic gminy Lewin Brzeski i Niemodlin.
DOCUchwała Nr XXXII-311-2006

Uchwała Nr XXIX/284/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Skorogoszcz.
DOCUchwała_Nr_XXIX-284-2005

Uchwała Nr XXIX/283/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 października 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Łosiów.
DOCUchwała_Nr_XXIX-283-2005

Uchwała Nr XXVIII/274/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 sierpnia 2005r. opinia w sprawie zmiany granic Sołectwa Oldrzyszowice i Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXVIII-274-2005

Uchwała Nr XXVI/263/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie nadania i zmiany nazw ulic w Lewinie Brzeskim.
DOCUchwała Nr XXVI-263-2005

Uchwała Nr XXIV/239/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Oldrzyszowice.
DOCUchwała Nr XXIV-239-2005

Uchwała Nr XXIII/212/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości  Oldrzyszowice.
DOCUchwała_Nr_XXIII-212-2005

Uchwała Nr XXIII/210/2005 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005 roku w sprawie włączenia części obszaru obrębu ewidencyjnego Buszyce do miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XXIII-210-2005

Uchwała Nr XVI/142/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie włączenia części obrębu Buszyce do miasta Lewin Brzeski.
DOCUchwała Nr XVI-142-2004

Uchwała Nr XVI/141/2004  Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie w sprawie zgłoszenia sołectwa  Strzelniki do programu  "Odnowa Wsi"  w województwie opolskim.
DOCUchwała_Nr_XVI-141-2004

Uchwała Nr XIII/113/2004 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Lewin Brzeski.
Statuty sołectw gminy Lewin Brzeski znajdują się w zakładce jednostki/sołectwa.
DOCUchwała Nr XIII-113-2004

Wersja XML