Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut Gminy Lewin Brzeski

Uchwała z dnia 24 września 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski

Uchwała z dnia 30 grudnia 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski

Uchwała z dnia 26 listopada 2013 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Brzeski

Wersja XML