Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarzadzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2004 roku

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2004 roku:

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 841-2004 z dnia 5 listopada 2004 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego OPS w Lewinie Brzeskim
DOCZarządzenie Nr 841-2004

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 685-2004 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie opłat za korzystanie z gminnych terenów rekreacyjnych w miejscowościach Lewin Brzeski, Nowa Wieś Mała, Kantorowice, Ptakowice
DOCZarządzenie Nr 685-2004

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 684-2004 z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ceny przyjęcia 1m3 odpadów komunalnych na wysypisko gminne we Wronowie
ZARZąDZENIE NR 684-2004Zarządzenie Nr 684-2004

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 577-2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie wykazu użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe nabywających z mocy prawa własność tych nieruchomości
DOCZarządzenie Nr 577-2004

 


DOCZarządzenie Nr 577-2004

ZARZąDZENIE NR 684-2004Zarządzenie Nr 684-2004

DOCZarządzenie Nr 685-2004

DOCZarządzenie Nr 841-2004

Wersja XML