Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2003 roku

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2003 roku:

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 399-2003 z dnia 07 listopada 2003 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 399-2003

Załączniki do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego w sprawie wykonania budżetu za 2003r. znaleźć można w pozycji stan gminy - budżet.


DOCZarządzenie Nr 399-2003

Wersja XML