Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2000 roku

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2000 roku:

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 8-2000 z dnia 6 grudnia 2000 roku w sprawie zasad organizacji i współdziałania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych w zakresie organizacji dowozu uczniów do szkół
DOCZarządzenie Nr 8-2000


DOCZarządzenie Nr 8-2000

Wersja XML