Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2008 roku

Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego z 2008 roku:

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 651/2008 z dnia 15 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarzadzenie Nr 651-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 622/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarzadzenie Nr 622-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 668/2008 z dnia 2 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 668-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 728/2008 z dnia 19 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarzadzenie Nr 72-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 739/2008 z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarzadzenie Nr 739-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 747/2008 z dnia 01 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 747-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 917/2008 z dnia 01 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 917-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 919/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2009 roku
DOCZarządzenie Nr 919-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 917/2008 z dnia 01 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 917-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 975/2008 z dnia 14 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 975-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1088/2008 z dnia 06 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 1088-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1126/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 1126-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1137/2008 z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarządzenie Nr 1200-2008

Zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1200/2008 z dnia 31 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie
DOCZarzadzenie Nr 1137-2008


DOCZarzadzenie Nr 622-2008

DOCZarzadzenie Nr 651-2008

DOCZarządzenie Nr 668-2008

DOCZarzadzenie Nr 72-2008

DOCZarzadzenie Nr 739-2008

DOCZarządzenie Nr 747-2008

DOCZarządzenie Nr 917-2008

DOCZarządzenie Nr 919-2008

DOCZarządzenie Nr 975-2008

DOCZarządzenie Nr 1088-2008

DOCZarządzenie Nr 1126-2008

DOCZarzadzenie Nr 1137-2008

DOCZarządzenie Nr 1200-2008

Wersja XML