Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokoły z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

 Kadencja 2006 - 2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Sesja LI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku.
DOCProtokłół z LI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 listopada 2010 roku


Sesja L Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku.
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego w okresie od 09.09. - 11.10.2010
DOCPRZEKSZTAŁCENIE ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO- PROPOZYCJE
DOCInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2009-2010
DOCProtokół z L sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2010r.


Sesja XLIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2010 roku.
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 16 czerwca 2010r. do dnia 08 września 2010r.
PDFFormy przeciwdziałania bezrobociu prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu.1 
DOCProtokół z XLIX sesji Rady Miejskiej z dnia 28 wrzesnia 2010r. 


Sesja XLVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 lipca 2010 roku.
DOCProtokół z XLVIII sesji - 12 lipca 2010r.


Sesja XLVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010 roku.
DOCSprawozdanie z działal. Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 13 kwietnia 2010r. do 15 czerwca 2010r.
DOCSprawozdanie z działalności MGDK w Lewinie Brzeskim za rok 2009
DOCSprawozdanie z działalności MiGBP w Lewinie Brzeskim za rok 2009
DOCOrganizacje pozarządowe z terenu gminy Lewin Brzeski.
DOCProtokół z XLVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2010r.

 

Sesja XLVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku.
DOCOcena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim za rok 2009
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 marca 2010r. do dnia 12 kwietnia 2010r.
DOCSprawozdanie z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim za 2009 rok
DOCProtokół z XLVI sesji Rady Miejskiej w Lewinei Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2010 roku


Sesja XLV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku.
DOCProtokół z XLV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 roku
DOCSprawozd. z działalności MGOPS za 2009 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.01.2010r. do dnia 12.03 .2010r.
DOCSprawozdanie z realizacja interpelacji i wniosków Radnych rady Meijskiej w Lewinie Brzeskim za 2009 r.


Sesja XLIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 marca 2010 roku.
DOCProtokół Nr XLIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 marca 2010 roku
 

Sesja XLIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 marca 2010 roku.
DOCProtokół Nr XLIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 marca 2010 roku
 
Sesja XLII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 16 lutego 2010 roku.
DOCProtokół Nr XLII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 16 lutego 2010 roku
 
Sesja XLI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dn.09.12.2009r. do 11.01.2010r
DOCProtokół z XLI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 stycznia 2010 roku

Sesja XL Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.11.2009r. do dnia 08.12.2009r.
DOCProtokól Nr XL z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2009r

Sesja XXXIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 12.10.2009r. do dnia 09.11.2009r.
RTFRealizacja Programu Odnowa Wsi i Programu Leader w gminie Lewin Brzeski
DOCProtokół Nr XXXIX z dnia 24 listopada 2009r.

Sesja XXXVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 październia 2009 roku
DOCInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008-2009
DOCOcena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lewin Brzeski
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 14.09.2009r. do dnia 09.10.2009r
DOCProtokół Nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 października 2009r.

Sesja XXXVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 październia 2009 roku
DOCProtokół Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09.10.09r

Sesja XXXVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009 roku
PDFFormy przeciwdziałania bezrobociu prowadzone przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
DOCInformacja z wykonania budżetu Gminy oraz Samorządowych Jednostek Kultury za I półrocze 2009roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 16.06.2009r. do dnia 11.09.2009r
DOCProtokół Nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2009r

Sesja XXXV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 07 sierpnia 2009 roku
DOCProtokół z sesji XXXV z dnia 07 sierpnia 2009r.

Sesja XXXIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 czerwca 2009 roku
DOCSprawozdanie z działalności MiGBP w Lewinie Brzeskim za 2008 rok
DOCSprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim w roku 2008
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10 kwietnia 2009r. do dnia 15 czerwca 2009r.
DOCPrzygotowanie przedszkoli i szkół do reformy obniżającej wiek rozpoczęcia nauki szkolnej
DOCProtokół Nr XXXIV z dnia 29 czerwca 2009r.

Sesja XXXIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 czerwca 2009 roku
DOCProtokół Nr XXXIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 09.06. 09r.

Sesja XXXII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 kwietnia 2009 roku
DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 16 marca 2009r. do dnia 9 kwietnia 2009r.
DOCSprawozdanie z realizacji planu finansowego i rzeczowego Zarzadu Mienia Komunalnego za 2008r.
DOCProtokół Nr XXXII z dnia 28 kwietnia 2009r.

Sesja XXXI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 marca 2009 roku
DOCSprawozdanie z działalności MGOPS za 2008 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10 lutego 2009r. do dnia 13 marca 2009r.
DOCProtokół Nr XXXI z dnia 31 marca 2009 r.

Sesja XXX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 05 marca 2009 roku
DOCProtokół Nr XXX z sesji Rady Miejskiej z dnia 05.03. 09r.

Sesja XXIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 lutego 2009 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10 grudnia 2008r. do dnia 09 lutego 2009r.
DOCSprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków zgłoszonych przez Radnych Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim w 2008 roku
DOCProtokól Nr XXIX z sesji Rady Miejskiej z dnia 24.02.09r.

Sesja XXVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 06 listopada 2008r. do dnia 09 gruddnia 2008r.
DOCProtokól Nr XXVIII z dnia 30 grudnia 2008r.

Sesja XXVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2008 roku
DOCProtokół Nr XXVII z dnia 25 listopada 2008r.
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 06 października.2008r. do dnia 05 listopada .2008r.

Sesja XXVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 października 2008 roku
DOCProtokół Nr XXVI z dnia 28 października 2008r.
RTFRealizacja programu Odnowa wsi i programu Leader w gminie Lewin Brzeski
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 wrzesnia 2008r. do dnia 03 października 2008r.
DOCStan bazy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski

Sesja XXV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008 roku
DOCInformacja o przebiegu wykonania budzetu gminy za I półrocze 2008r.
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 10 czerwca 2008r. do dnia 12 września 2008r.
DOCSprawozdanie z realizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzen wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Lewin Brzeski
DOCFormy przeciwdziałania bezrobociu prowadzone przez Powiatiwy Urząd Pracy w Brzegu
DOCProtokół Nr XXV z dnia 29 września 2008 r.

Sesja XXIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 sierpnia 2008 roku
DOCProtokół Nr XXIV z sesji Rady Miejskiej z dnia 20 sierpnia 2008r.

Sesja XXIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 lipca 2008 roku
DOCProtokół Nr XXIII z sesji Rady Miejskiej z dnai 14 lipca 2008r.

Sesja XXII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 20.05.2008r. do dnia 09.06.2008r
DOCDziałalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej prowadzona przez kluby sportowe szkoły i inne jednostki
DOCDziałania instytucji kultury w gminie Lewin Brzeski
DOCOcena stanu bezpieczeństwa i porzadku publicznego w gminie Lewin Brzeski
DOCProtokół Nr XXII z dnia 24 czerwca 2008 r.

Sesja XXI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2008 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 14.04.2008r. do dnia 19.05.2008r.
DOCProtokół Nr XXI z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 maja 2008 r.

Sesja XX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2008 roku
DOCSprawozdanie z realizacji planu finansowego i rzeczowego Zarządu Meinia Komunalnego za 2007r.
DOCSprawozdanie z działaności Burmistrza za okres od dnia 10.03.2008r. do dnia 11.04.2008r.
DOCProtokół Nr XX z sesji Rady Miejskiej z dnia 29 kweitnia 2008r.

Sesja XIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2008 roku
DOCSprawozdanie z działanosci Burmistrza za okres od dnia 07.02.2008r. do dnia 10.03.2008r
DOCPotrzeby mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i socjalnej w oparciu o sprawozdanie z działalności MGOPS w Lewinie Brzeskim za 2007r
DOCProtokół Nr XIX z Sesji Rady Miejskiej z Lewinie Brzeskim z dnia 26 marca 2008 r

Sesja XVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 12 marca 2008 roku
DOCProtokół Nr XVIII z sesji Rady Miejskiej z dnia 12 marca 2008r

Sesja XVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2008 roku
DOCSprawozdanie z działaności Burmistrza za okres od dnia 04.12.2007r.do dnia 06.02.2008r
DOCProtokól Nr XVII z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.02.2008r

Sesja XVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2007 roku
DOCSprawozdanie z działaności Burmistrza za okres od dnia 12.11.2007r. do dnia 03.12.2007r
DOCProtokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 18 grudnia 2007r.

Sesja XV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 grudnia 2007 roku
DOCProtokół z XV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 grudnia 2007r

Sesja XIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2007 roku
PDFSprawozdanie z działaności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 9.10.2007r. do dnia 9.11.2007r
DOCProtokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2007r

Sesja XIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 października 2007 roku
PDFProtokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Lewinei Brzeskim z dnia 29 października 2007r
DOCSprawozdaniez działanosci Burmistrza za okres od dnia 01.08.2007r.do dnia 08.10.2007r.
PDFStan bazy szkół i przedszkol prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski oraz potrzeby w zakresie bezpieczeństwa
PDFInformacja nt. Funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Lewin Brzeski.
PDFDemografia 2006 i dalej do informacji Stan bazy szkół i przedszkoli

Sesja XII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 13 września 2007 roku
DOCProtokół Nr XII z sesji Rady Miejskiej w lewinie Brzeskim z dnia 13 września 2007r.

Sesja XI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2006 roku
DOCProtokół Nr XI sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2007r.
DOCSprawozdaniez działanosci Burmistrza za okres od 07.06.2007r. do 31.07.2007r
DOCFormy przeciwdziałania bezrobociu - Lewin Brzeski
DOCInformacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r

Sesja X Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 czerwca 2007 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 03 kwietnia 2007 roku do 06 czerwca 2007r
DOCSprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim za 2006r.
DOCSprawozdanie z działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim za 2006r.
DOCSprawozdanie z działalności Gminnego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Lewinie Brzeskim za 2006 r
DOCOcena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Lewin Brzeski za 2006r
DOCDziałalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej prowadzona przez kluby sportowe, szkoły w 2006r
DOCProtokół z X sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Sesja IX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2007 roku
DOCProtokół Nr IX sesji Rady Miejskiej w Lewinei Brzeskim z dnia 31 maja 2007r.

Sesja VIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2007 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 09 marca 2007 roku do 02 kwietnia 2007r
DOCSprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r
DOCSprawozdanie z działalności Zarządu Mienia Komunalnego w Lewinie Brzeskim za 2006r
DOCProtokół Nr VIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 kwietnia 2007r.

Sesja VII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2007 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 10 lutego 2007roku do08 marca 2007r.
DOCSprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2004 - 2006 dla miasta i gminy Lewin Brzeski
DOCRealizacja Programu Odnowa Wsi i programu Leader w gminie Lewin Brzeski
DOCPotrzeby mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i socjalnej
DOCProtokół z VII sesji Rady Miejskiej odbytej dnia 27 marca 2007 r.

Sesja VI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 lutego 2007 roku
DOCProtokół Nr VI sesji Rady Meijskiej w Lewinei Brzeskim z dnia 28 lutego 2007r

Sesja V Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2006 roku
DOCProtokół z V Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 grudnia 2006 roku

Sesja IV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 grudnia 2006 roku
DOCProtokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 19 grudnia 2006r

Sesja III Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 grudnia 2006 roku
DOCProtokół z III Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 14 grudnia 2006r

Sesja II Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 06 grudnia 2006 roku
DOCProtokół z II Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 06 grudnia 2006 roku

Sesja I Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006 roku
DOCProtokół z I Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 listopada 2006r

 
Kadencja 2002 - 2006 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim

Sesja VII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2003r.
DOCProtokół z VII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 czerwca 2003r

Sesja VIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 września 2003r.
DOCProtokół z VIII Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 wrzesnia 2003r
DOCInformacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim w roku 2002
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 15.06.03 - 12.08.03
DOCSprawozdanie z działalności merytorycznej Miejsko - Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim za 2003r
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2003r. znaleść można w Zarządzeniu Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 250/2003 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu.

Sesja IX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 17 października 2003r.
DOCProtokół z IX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 17 października 2003 roku
DOCStanowisko w sprawie zalesienia gruntów rolnych
DOCStanowisko w sprawie przyjęcia projektu Statutu Sołectwa i trybu przeprowadzen konsultacji z mieszkańcami wsi

Sesja X Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 listopada 2003r.
DOCP r o t o k ó ł z X Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 10 października 2003 roku do dnia 07 listopada 2003 roku

Sesja XI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 grudnia 2003r.
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres 14.11.03 - 21.11.03.
DOCP r o t o k ó ł z XI Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 09 grudnia 2003r.

Sesja XII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2003r.
DOCProtokół z XII Sesji Rady Miejskej w Lewinie Brzeskim
DOCSprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskeij od początku kadencji i za rok 2003
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 28.11. - 12.12.2003r.

Sesja XIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego 2004r.
DOCProtokół z XIII Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 lutego 2004r         
DOCOcena realizacji strategii rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2001 - 2015
DOCSprawozdanie z działalnosci Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 19.12.2003r. do dnia 16.01.2004r.
DOCZaspokajanie potrzeb w zakresie opieki przedszkolnej na terenie gminy Lewin Brzeski

Sesja XIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2004r.
DOCProtokół z XIV Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 29 stycznia 2004 r. do dnia 05 marca 2004r.
DOCFunkcjonowanie jednostek OSP na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski

Sesja XV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2004r.
DOCProtokół z posiedzenia XV Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 kwietnia 2004r.
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskeigo za okres od 10 marca 2004r. do 02 kwietnia 2004 roku
DOCSprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim za rok 2003

Sesja XVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2004r.
 DOCProtokół z posiedzenia XVI Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2004r
DOCDziałalność na rzecz kultury fizycznej w gminie Lewin Brzeski jest realizowana przez kluby sportowe zrzeszone w Gminnym Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Lewinie Brzeskim
DOCInformacja o działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim w roku 2003
DOCInformacja o działalności Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim za 2003
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 8 kwietnia 2004 roku do dnia 28 maja 2004 roku

 Sesja XVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 września 2004r.
DOCProtokół z XVII Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 03 wrzesnia 2004r.
DOCSprawozdanie z działalności Burmnistrza Lewina Brzeskiego za okres od 4.06 9.08.2004r.
DOCInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.

Sesja XVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 05 października 2004r.
DOCProtokół z posiedzenia XVIII Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 05 października 2004r.
DOCSprawozdanie Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od 20.08 - 17.09 .04r
DOCBezpieczeństwo, przestępczość i zjawisko patrologii społecznej wśród mieszkańców miasta i gminy Lewin Brzeski
DOCInformacja o pracy szkół podsatwowych i gimnazjów

Sesja XIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 15 listopada 2004r.
 DOCProtokół z XIX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 15 listopada 2004r

Sesja XX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03 grudnia 2004r.
 DOCProtokół z XX sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 03.12.2004r.
 DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza Lewina Brzeskiego za okres od dnia 21.09.04r. do dnia 10.11.04r.

Sesja XXI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2004r.
 DOCProtokół z XXI sesji Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2004r

Sesja XXII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 21 stycznia 2005r.
 DOCProtokół Nr XXII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 stycznia 2005r

Sesja XXIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r.
 DOCProtokół z XXIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 04 marca 2005r.

Sesja XXIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005r.
 DOCProtokół z XXIV sesji Rady Meisjkeij w Lewinie Brzeskim z dnia 27 kwietnia 2005r

Sesja XXV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2005r.
 DOCProtokół z XXV Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 31 maja 2005r

Sesja XXVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 czerwca 2005r.
 DOCProtokół z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2005r

Sesja XXVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 02 sierpnia 2005r.
 DOCProtokół z XXVII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 02 sierpnia 2005r

Sesja XXVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 sierpnia  2005r.
 DOCProtokół z posiedzenia XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 sierpnia 2005r

Sesja XXIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 październia  2005r.
 DOCProtokoł z XXIX sesji Rady Miejskiej z dnia 25 października 2005r

 Sesja XXX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 listopada  2005r.
DOCProtokół z XXX sesji Rady Miejskiej z dnai 30 listopada 2005r

Sesja XXXI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 grudnia 2005r.
DOCProtokół z XXX sesji Rady Miejskiej z dnai 30 listopada 2005r

Sesja XXXII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 23 lutego 2006r.
DOCProtokół z XXXII sesji Rady Miejskej z dnia 23 lutego 2006r.

Sesja XXXIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 marca 2006r.
DOCProtokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 09 marca 2006r

Sesja XXXIV Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 kwietnia 2006r.
 DOCProtokół Nr XXXIV z sesji Rady Meijskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 20 kwietnia 2006 roku

Sesja XXXVI Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 22 czerwca 2006r.
DOCProtokół Nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 22 czerwca 2006 roku

Sesja XXXVII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 lipca 2006r.
DOCProtokół Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim odbytej w dniu 25 lipca 2006r

Sesja XXXVIII Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 sierpnia 2006r.
DOCProtokół Nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 sierpnia 2006 roku

Sesja XXXIX Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 28 września 2006r.
DOCProtokół Nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 września 2006 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19.09. do 6.10.2006r.
DOCSprawozdanie z realizacji interpelacji i wniosków Radnych Rady Miejskiej za okres od stycznia do września 2006 roku

Sesja XL Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 20 października 2006r.
DOCProtokół Nr XL z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 20 października 2006 roku
DOCSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 19.09. do 6.10.2006r.

Wersja XML