Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Gminy Lewin Brzeski

Budżet 2022r.

Projekt budżetu gminy na 2022r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLIV/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLV/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 11 lutego 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLVII/369/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XLIX/383/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR L/394/2022 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 24 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za I kwartał 2022 roku

Budżet 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za 2021 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za IV kwartał 2021 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za III kwartał 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021r. Gminy Lewin Brzeski

Sprawozdanie ws. informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021r.

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2021r.

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2021r.

Projekt budżetu na 2021r.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej


Budżet 2020r.

Bilans z wykonania budżetu za 2020r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020r.

Informacja o stanie mienia Gminy Lewin Brzeski stan na dzień 31.12.2020r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2020r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za IV kwartał 2020r..pdf

DOCInformacja z wykonania budżetu gminy Lewin Brzeski za IV kwartał 2020.doc

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020r.

PDFinformacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020.pdf
DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2020.doc

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2020r.

DOCinformacja z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2020.doc
PDFinformacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020r..pdf

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020r.

DOCopisówka za I pólrocze 2020.doc

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r. Gminy Lewin Brzeski

DOCXinformacja WPF za I półrocze 2020r..docx

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2020r.

PDFInformacja o wykonaniu budżetu gminy za I kw. 2020r..pdf

Projekt budżetu na 2020r.

PDFProjekt budżetu na 2020.pdf

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

PDFProjekt WPF na 2020 rok.pdf

PDFObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.pdf

PDFzałącznik nr 1 do WPF.pdf

PDFzałącznik nr 2 do WPF.pdf


Budżet 2019r.

Bilans z wykonania budżetu za 2019r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019r.

Rachunek zysków i strat jednostki za 2019r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2019r.

DOCXsprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r..docx

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2019r.

DOCSprawozdanie - STAN MIENIA 2019 - druk.doc

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2019r.

XLSMiGBP 31.12.2019.xls

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2019r.

XLSMGDK 31.12.2019.xls

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2019r.

PDFWykonanie budżetu za IV kwartał 2019.pdf

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2019.doc

Informacja o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r.

DOCopisówka za I pólrocze 2019 ZMIENIONA ŁĄCZNIE z 8 ZAŁACZNIKIEM.doc

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. Gminy Lewin Brzeski

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r. Gminy Lewin Brzeski.docx

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2019.doc

Wieloletnia prognoza finansowa

DOCXUCHWAŁA NR 69.docx

DOCXUzasadnienie.docx

PDFzałącznik nr 1.pdf

DOCXUCHWAŁA NR III.docx

DOCXObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.docx

PDFzałącznik nr 1.pdf

PDFzałącznik nr 2.pdf

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2019.doc

Projekt budżetu na 2019r.

PDFProj. budżetu na 2019 rok..pdf

Projekt wieloletniej prognozy finansowej

DOCXprojekt.docx
DOCXObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu.docx
PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf


Budżet 2018r.

Sprawozdania finansowe za 2018r.

PDFbilans łączny.pdf
PDFbilans z wykonania budżetu.pdf
PDFRachunek zysków i strat łączny.pdf
PDFZestawienie zmian w funduszu.pdf
PDFinformacja dodatkowa.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2018r.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2018.pdf

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lewin Brzeski na dzień 31.12.2018r.

DOCinformacja-o-stanie-mienia 2018r..doc

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2018r.

XLSwykonanie MGDK na dzień 31.12.2018.xls

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim na dzień 31.12.2018r.

XLSwykonanie MiGBP 31.12.2018.xls

Informacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018r.

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2018.doc

Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2018r.

DOCinformacja-z-wykonania-budzetu-za-iii-kwartal-2018.doc

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r. Gminy Lewin Brzeski

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 r. Gminy Lewin Brzeski..docx

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

DOCopisówka za I półrocze 2018.doc

Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2018r.

DOCinformacja-z-wykonania-budzetu-za-ii-kwartal-2018.doc

Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2018r.

DOCinformacja-z-wykonania-budzetu-za-i-kwartal-2018.doc

Projekt budżetu na 2018 rok

PDFprojekt budżetu na 2018r..pdf

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok

PDFzałącznik nr 1.pdf
PDFzałącznik nr 2.pdf
DOCXObjaśnienia WPF 2018r.docx
DOCXTekst WPF 2018r.docx

Budżet 2017

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy z 2017 r..pdf
DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2017.doc
DOCopisówka za I pólrocze 2017.doc
DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. Gminy Lewin Brzeski..docx

Projekt budżetu na 2017 rok

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2017.doc

PDFProjekt budżetu gminy na 2017 rok.pdf

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2017.doc

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok

DOCXprojekt WPF na 2017.docx

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

DOCXobjaśnienia przyjętych wartości do wpf 2017r..docx
 

Budżet 2016

PDFSprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.pdf
PDFInformacja z wykon. planu fin. MiGDK.pdf
PDFInformacja z wykon. planu fin. M-GDK.pdf
PDFInformacja o stanie mienia kom. na dzień 31.12.2016.pdf
DOCXSprawozdanie roczne za 2015 rok.doc.docx

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2016.doc

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2016.doc

DOCopisówka za I pólrocze 2016.doc

DOCXWPF I półrocze.docx

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2016.doc

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2016.doc

Projekt budżetu na 2016 rok

PDFProjekt budżetu na 2016 rok.pdf

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na 2016 rok

DOCXprojekt WPF na 2016r..docx 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf 

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2015.doc

 Budżet 2015

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2015.doc

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2015.doc

DOCOpisówka za I półrocze 2015 rok.doc
DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 r. Gminy Lewin Brzeski..docx
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf 

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2015.doc

Projekt budżetu na 2015 rok

DOCXProjekt uchwały budżetowej na 2015 rok.docx

DOCXPROGNOZOWANE DOCHODY GMINY NA ROK 2015 ZESTAWIENIE ZBIORCZE.docx

DOCXZałącznik nr 2.docx

DOCXZałącznik nr 3.docx
DOCXZałącznik nr 4do budzetu.docx
DOCXZałącznik nr 5.docx
DOCXZałącznik nr 6.docx
DOCXZałącznik nr 7.docx
DOCXZałącznik nr 8.docx
DOCXopisówka proj. budz na 2014 rok.docx

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

DOCXprojekt uchwały na 2015 r. i objaśnienia .docx
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
 

 Budżet 2014 

Sprawozdanie roczne burmistrza Lewina Brzeskiego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

PDFSprawozdanie roczne Burmistrza Lewina brzeskiego z wykonania budżetu gminy za rok 2014.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za IV kwartał 2014 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2014.doc

Zarządzenie Nr 1646/2014 z dnia 12 września 2014r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2015.

DOCZarz. Nr 1646 .doc

Sprawozdanie w sprawie informacji o przebiegu  wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za i półrocze 2014:

DOCSprawozdanie w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za i półrocze 2014 roku z dnia 20.08.2014 r.doc

Informacja WPF za I półrocze 2014r.

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 r. Gminy Lewin Brzeski..docx

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za II kwartał 2014 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2014.doc

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2014 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2014.doc

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2014 rok

DOCZarządzenie Nr 1195-2013 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2014.doc

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok.doc

DOCZałączniki Nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.doc

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf

PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

DOCXuchwała.docx

DOCXobjaśnienia.docx

 

Budżet 2013 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

DOCSprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2013.doc

DOCXInformacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2013r. Gminy Lewin Brzeski.docx

PDFZałącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013

PDFZałącznik nr 2 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013

 

Informacje z wykonania budżetu w 2013 roku

DOCinformacja z wykonania budżetu zaIV kwartał 2013.doc

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2013.doc

DOCInformacja o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013r..doc

DOCZarz Nr 1167

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2013

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 

PDFUchwałaNr 54-2013 RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lewin Brzeski .pdf

DOCZarządzenie Nr 1099 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie 

DOCZarządzenie Nr 913 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

 DOCZarządzenie Burmistrza Nr 952 z dnia 27 luty 2013 roku

 

Projekt budżetu Gminy Lewin Brzeski na 2013 rok 

 DOCZarządzenie Nr 777-2012 z dnia 14 września 2012 roku w sprawie projektu budżetu 2013 rok.doc

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2013 rok

DOC2. Załączniki Nr 1-8 do projektu uchwały budżetowej na 2013 r.

 PDFUchwala Nr 625-2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski na 2013r..pdf

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027

DOC1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027

DOC2. uzasadnienie projektu

DOC3. objaśnienia przyjętych wartości do WPF na lata 2013-2027 wraz z prognozą kwoty długu

BMP4. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 1

BMP5. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 2

BMP6. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 3

BMP7. Zał. Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 4

BMP8. Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_str. 5

BMP9. Zał. Nr 1Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2027_ str. 6

BMP10. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 1

BMP11. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 2

BMP12. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 3

BMP13. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 4

BMP14. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 5

BMP15. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 6

BMP16. Zał Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_str. 7 

BMP17. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2027_ str. 8

BMP18. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań)_str. 9

BMP19. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (limity wydatków na przedsięwzięcia 2013-2017)_ str. 10

BMP20. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań)_str. 11

BMP 21. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2013-2017)_str. 12

BMP22. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2018-2022)_str. 13

BMP23. Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF (gwarancje i poręczenia - limity wydatków 2023-2027)_str. 14

DOC24. informacja Burmistrza o relacji z art. 243

 PDFUchwala Nr 623-2012 RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Brzeski na lata 2013 - 2027.pdf

 

 Budżet 2012 

PDFUchwała 158-2013 RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

DOCXsprawozdanie roczne za 2012r

DOCsprawozdanie roczne za 2012r

XLSzałącznik nr 1

XLSzałącznik nr 2

XLSzałącznik nr 3

XLSzałącznik nr 4

XLSzałącznik nr 5

XLSzałącznik nr 6

XLSzałącznik nr 7

 

DOC1. Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 r..doc

PDF2. załącznik nr 1 do informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012 r.pdf

XLS3. załącznik nr 2 do WPF.xls

 

DOCZarządzenie Nr 913 z dnia 14 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie

 DOCZarządzenie Nr 899 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku

DOCZarządzenie Nr 879 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 12 grudnia 2012r.

DOCZarządzenie Nr 849 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16.11.2012

 DOC1. Zarządzenie Nr 754-20122.doc

XLS2. załącznik nr 1 I półrocze 2012 - dochody.xls

XLS3. załącznik nr 2 I półrocze 2012 - wydatki.xls

XLS3. załącznik nr 2 I półrocze 2012 - wydatki.xls

XLS5. załącznik nr 4 I półrocze 2012 - przychody i rozchody.xls

XLS6. załącznik nr 5 I półrocze 2012 - dochody własne.xls

XLS7. załącznik nr 6 I półrocze 2012 - dotacje.xls

XLS8. załącznik nr 7 I półrocze 2012 - realizacja inwestycji.xls

DOC9. część opisowa sprawozdania za I półrocze 2012r..doc

XLS10. MiGBP I półrocze 2012 r.xls

XLS11. MGDK I półrocze 2012.xls

 

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV kwartał 2012 

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012

DOCinformacja z wykonania budżetu za II kwartał 2012

DOCinformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012.doc

 

 PDFprojekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 PDFUchwała Nr 645-2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Lewin Brzeski na 2012 rok

DOCprojekt uchwały budżetowej na 2012

 PDFUchwała Nr 644-2011 Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały uchwały budżetowej Gminy Lewin Brzeski na 2012 rok

DOCZarzarządzenie Nr 341-2011 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2012r.

 

Budżet 2011

Zarządzenie Nr 570/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz samorządowych instytucji kultury za 2011 rok.
DOCZarządzenie nr 570-2012

XLSzałączniki nr 1 i 2
XLSzałącznik nr 3
XLSzałącznik nr 4
XLSzałącznik nr 5
XLSzałącznik nr 6
DOCZałącznik nr 7
DOCCzęść opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

DOCInformacja WPF I pół 2011r.

XLSZał Nr do WPF- czerwiec

XLSzałącznik nr 2 do WPF

 

DOCZarządzenie Nr 337-2011

DOCZarządzenie Nr 337-2011

XLSZarządzenie Nr 337-2011

XLSZarządzenie Nr 337-2011

XLSZarządzenie Nr 337-2011

XLSZarządzenie Nr 337-2011

XLSZarządzenie Nr 337-2011

DOCZarządzenie Nr 337-2011

 

DOCinformacja z wykonania budżetu za IV KWARTAL 2011.doc

DOCinformacja z wykonania budżetu za III kwartał 2011

DOCInformacja z wykonania budżetu za II KWARTAŁ 2011

DOCInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2011

 

DOCuchwała do projektu budżetu 2011 r.

RTFPROJEKT BUDŻETU NA 2011 ROK

DOCUchwała w sprawie WPF

XLSzałącznik nr 1 do WPF

XLSzałącznik nr 2 do WPF

DOCObjaśnienia do projektu uchwały WPF

DOCzałącznik nr 1 do objaśnień

XLStabela do załącznika nr 1 do objaśnień

 

PDFuchwała 141-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07.03.2011r

PDFuchwała 142-2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 07.03.2011r

 

Budżet 2010

DOCzmian

DOCzmiana

 

 DOCInformacja z wykonania budżetu za IV KWARTAŁ 2010

DOCInformacja z wykonania budżetu za III KWARTAŁ 2010

DOCInformacja z wykonania budżetu za II KWARTAŁ 2010

DOCInformacja z wykonania budżetu za I KWARTAŁ 2010

 

Wykonanie budżetu za I półrócze 2010 roku

DOCZarządzenie Nr 2323-2010

DOCwykonanie dochodów za I półrocze 2010 - tabela nr 1

DOCwykonanie wydatków za I półrocze 2010 - tabela nr 2

DOCdochody i wydatki z zakresu zadań zleconych za I półrocze 2010 - tabela nr 3

DOCprzychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 - tabela nr 4

DOCplan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2010 - tabela nr 5

DOCrealizacja dotacji dla gminnych i pozagminnych jednostek za I półrocze 2010 - tabela nr 6

DOCrealizacja inwestycji gminnych w I półrocze 2010 - tabela nr 7

DOCczęść opisowa za I półrocze 2010 r.

DOCinformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna za I półrocze 2010 r.

DOCinformacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Dom Kultury za I półrocze 2010 r.

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok

DOCZarządzenie nr 141-2011

DOCczęść opisowa za 2010 r.

XLSzałącznik nr 1 nr 2

XLSzałącznik nr 3

XLSzałącznik nr 4

XLSzałącznik nr 5

XLSzałacznik nr 6

DOCtabela nr 7 - realizacja inwestycji gminnch w 2010 r.

 

Budżet 2009  

DOCPROJEKT BUDŻETU NA 2009 ROK

DOCInformacja z wykonania budżetu Gminy oraz Samorządowych Jednostek Kultury za I półrocze 2009roku..doc

DOCInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2009 roku

DOCInformacja z wykonania budżetu za dwa kwartały 2009 roku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok

DOCZarządzenie nr 2132-2010

XLSzałącznik nr 1 nr 2

XLSzałącznik nr 3

XLSzałącznik nr 4

XLSzałącznik nr 5

XLSzałacznik nr 6

XLSzałącznik nr 7

XLSzałącznik nr 8

DOCczęść opisowa za 2009r.

 

Budżet 2008

DOCInformacja o wykonaniu budżetu za 2008 rok

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1445-2009 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2008 rok

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 1436-2009 z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie wykonania budzetu gminy za 2008 rok

DOCZarządzenie w sprawie zmian w budżecie

 DOCInformacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski

DOCKwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski - za pierwsze półrocze 2008

DOCInformacja z wykonania budżetu za I kwartał 2008 r

 

 Budżet 2007

DOCZarządzenie Nr 588-2008 Burmistrza Lewina Brzeskeigo z dnia 19 marca 2008r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2007r.

 

 Budżet 2006

DOCZarządzenie Nr 163 - 2007 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 19 marca 2007r.w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

DOCInformacja z wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za 2006 rok

 

 Budżet 2005

DOCInformacja o wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za 2005r

DOCWykaz osób, którym w roku 2005 udzielono ulg, odroczeń, umożeń oraz rozłożono spłatę na raty

DOCInformacja o wykonaniu budżetu gminy Lewin Brzeski za 2005r

DOCWykaz osób, którym w roku 2005 udzielono ulg, odroczeń, umożeń oraz rozłożono spłatę na raty

 

Budżet 2003

DOCZałącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 564-04 zbiorcze zestawienie dochodów gminy w 2003r.

DOCzałącznik nr 2 do Zarządzenia Budrmistrza Lewina Brzeskiego Nr 564-2004 zbiorcze wykonanie wydatków gminy w 2003r.

DOCZałącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Lewina Brzeskiego Nr 564-04 - realizacja inwestycji gminnych w 2003r.

Wersja XML