Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mienie komunalne

ZARZĄDZENIE Nr 796/2021 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15 marca 2021r.

DOCZARZĄDZENIE Nr 796-2021 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 15.03.2021.doc

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - na lata 2021-2023
DOCPlan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2021-2023.doc
 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1346/2018 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 marca 2018r.

DOCZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 1346-2018 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 29 marca 2018r..doc

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - na lata 2018-2020
DOCPlan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - na lata 2018-2020.doc
 

Zarządzenie Nr 116/2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste  – na lata 2015 - 2017

DOCZ A R Z Ą D Z E N I E Nr 116-2015 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 23 marca 2015r..doc
DOCPlan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - na lata 2015-2017.doc

Zarządzenie Nr 491/2012 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste – na lata 2012 - 2014.
DOCZarządzenie Nr 491-2012

Zarządzenie Nr 2229/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia stawek z tytułu zarządu oraz dzierżawy i najmu.
DOCZarządzenie Nr 2229-2010

DOCZ A R Z Ą D Z E N I E - w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2011

DOCPlan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski oraz oddanych w użytkowanie wieczyste - na lata 2009 - 2011

DOCPlan wykorzystania zasobuGminy Lewin Brzeski na rok 2008


DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2015.06.doc
XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2015.06.30.xls

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2014.12.doc

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2014.12.31.xls

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2013.12.doc

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2013.12.31.xls

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2014.06.30.xls

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2013.06

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2012.06.30

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2012.12

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2012.12.31

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2012.06

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2012.06.30

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2011.12

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2011.12.31

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 2010.12

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 2010.12.31

 

DOCINFORMACJA O STANIE MIENIA 06.2010

XLSzałącznik do informacji o stanie mienia - 30.06.2010

Wersja XML