Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udostępnianie informacji o środowisku

Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023" za okres 2016-2017

PDFRaport z POS_Lewin Brzeski_2016-2017.pdf


PDFProgram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski.pdf

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Lewin Brzeski:

PDFProgram Ochrony Środowiska dla gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023.pdf


Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640.wejdź do publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach  - wykaz zawiera dane o środowisku obowiązujące od 01.01.2016r.:

http://new.osinfo.2be.pl/ wejdź do publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach  - wykaz zawiera dane od 5 marca 2011 roku

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

http://lewin.osinfo.2be.pl/ wejdź do publicznego dostępnego wykazu danych o dokumentach - wykaz zawiera dane do 4 marca 2011 roku

 

Wersja XML