Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjęcie aktualizacji strategii rozwoju na lata 2005-2015

Gmina Lewin Brzeski pod koniec 2005r. przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Lewin Brzeski na lata 2005 - 2015

DOCZARZADZENIE NR 1251-2006- monitorowanie Strategii

DOCPo co nam strategia

Wersja XML