Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółka z o.o. Usługi Wodno - Kanalizacyjne HYDRO - LEW

Spółka z o.o. Usługi Wodno-Kanalizacyjne
ul. Moniuszki 8a
49-340 Lewin Brzeski
tel. /077 41 27 305
„HYDRO-LEW”

 


Prezes: Ireneusz Szporek

DOCAkt założycielski społki HYDRO - LEW

DOCDECYZJA NR 28-2002 w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

DOCUchwała NrXXIX/250/2002 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

DOCR E G U L A M I N dostarczania wody i odprowadzania ścieków

DOCWzór umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

Informację przygotował: Ireneusz Szporek

 

Wersja XML