Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 3, 49-340 Lewin Brzeski
tel.: +48 77 412 76 63; e-mail: zmk_lewinb@poczta.onet.pl

NIP: 747 - 187 - 98 - 34, KRS: 0000375789, REGON: 160377479
konto: 04 8870 0005 2003 0199 7499 0001

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

Prezes: Paweł Chojnacki

Główny księgowy: Magdalena Nowak

Prezes przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach od 12.00 do 15.00.

Zarząd Mienia Komunalnego – Lewin Brzeski Spółka z o.o. prowadzi działalność w zakresie: wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych, zleconych prac remontowo – budowlanych, transportem i zbieraniem odpadów komunalnych.

W przypadku awarii w lokalach komunalnych zarządzanych przez Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. poza godzinami pracy Zarządu należy kontaktować się z:
 • Maciejem Liką - tel. 517 043 428 (wszystkie sprawy związane z bieżącym utrzymaniem lokalu lub budynku)
 • Grzegorzem Nowakiem - tel. 516 146 595 (awarie elektryczne)
 • Markiem Chruszcz - tel. 513 143 434 (awarie kanalizacji)

lub konserwatorami:

 • Grzegorzem Dobrzańskim - tel. 509 397 748 
 • Józefem Drozdem - tel. 509 397 345

Akt założycielski Zarządu Mienia Komunalnego - Lewin Brzeski Spółka z o.o.

PDFAkt założycielski ZMK - Lewin Brzeski sp. z o.o.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki

PDFUchwała nr 3-05-2017N o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.pdf

PDFUchwała nr 3-04-2020 o zmianie Uchwały nr 3-05-2017N o zasadach kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego.pdf

RODO

PDFZarządzenie w spr. wyznaczenia IODO.pdf

PDFKlauzula informacyjna ZMK.pdf

W związku ze złym stanem technicznym budynków pozostających w zasobach mieszkaniowych Gminy Lewin Brzeski oraz wieloletnim brakiem podwyżek stawek za utrzymanie lokali w latach poprzednich, co spowodowało olbrzymie zaległości remontowe, Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwałą Nr XXXVI/311/2009 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2009-2013 zobowiązała Burmistrza Lewina Brzeskiego do podniesienia stawek bazowych czynszu dla lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy.

Od lipca 2012 roku za 1 m2 obowiązuje stawka czynszu w wysokości 4,70 zł.

UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2015-2019
PDFUCHWAŁA NR VII/65/2015.pdf

Zarządzenie Nr 2089/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie Nr 2089-2010

Zarządzenie Nr 2287/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 28 lipca 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
DOCZarządzenie nr 2287-2010

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Lewin Brzeski:

Uchwała Nr XXV/192/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.

Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski.
DOCUchwała_Nr_XXII-170-2008
DOCUchwała_Nr_XXV-192-2008

Aby starać się o wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim wypełnione druki:

Aby starać się o zamianę komunalnego lokalu mieszkalnego należy złożyć wypełnione druki:

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Uchwała Nr XLV/387/2010 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
DOCUchwała Nr XLV-387-2010

Zarządzenie Nr 2229/2010 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia stawek z tytułu zarządu oraz dzierżawy i najmu
DOCZarządzenie Nr 2229-2010

Przetargi:

DOCXogłoszenie przetargu. do zarządz. nr 10 z 2019 r_.docx

DOCXOgłoszenie o przetargu zał. do zarz. nr 17 - 2018 r..docx

DOCXzał. do zarządz. nr 6 2018 przetarg.docx

DOCXzał. do zarządz. nr 4 2018 przetarg.docx

DOCXzał. do zarządz. nr 5 2018 przetarg.docx

DOCXOgłoszenie o przetargu,zał. do zarz. nr 2 - 2018 r..docx

DOCXzał. do zarządz. nr 27 z 2017 r..docx

DOCXzał. do zarządz. nr14 2017 przetarg.docx

DOCXodwołanie przetargu.docx

Informacje po przetargu:

DOCXinformacja z przetargu.docx

DOCXinformacja z przetargu 1.docx

DOCXinformacja z przetargu 2.docx

DOCXinformacja z przetargu 3.docx

DOCXinformacja z przetargu.docx

DOCXinfo. po nieprzeprowadzonym przetargu.docx

DOCXinformacja z przetargu.docx

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę położonych w Lewinie Brzeskim:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 01.02.2021-21.02.2021r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę 31.12.2020-20.01.2021r.

ODTWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 19- 2020.odt

PDFWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 16- 2020.pdf

PDFWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 15- 2020.pdf

PDFWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 14- 2020.pdf

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 13- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 12- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 10- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 09- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 08- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 07- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 06- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 05- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 04- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 03- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 02- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 01- 2020.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 22-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 21-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 19-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 17-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 16-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 15-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 14-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 13-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 12pkp-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 11-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał. do zarz. 9.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 8-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 7-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 5-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 4-2019.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 30-2018_.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 29-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 28-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 26-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 22-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 21-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 18-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 16-2018..docx

DOCXWykaz do dzierżawy zał. do zarządz. nr 13 z 2018 r..docx

DOCXWykaz do dzierżawy zał. do zarządz. nr 12 z 2018 r..docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 9-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 10-2018.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 8-2018..doc.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 7-2018..doc.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 3-2018..doc.docx

DOCXWykaz do dzierżawy gruntu zał do zarz 1-2018..doc.docx

Wersja XML