Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul.Rynek 26
49-340 Lewin Brzeski

tel.: 77 40 42 630
 
email:  sekretariat@mgopslewin.naszops.pl
 
http://mgopslewin.naszops.pl/bip/  
 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

KIEROWNIK DZIAŁU/SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 URSZULA BANDROWSKA

e-mail: u.bandrowska@mgopslewin.naszops.pl 

 

 PRACOWNIK SOCJALNY

 ANNA SZAŁACH

e-mail: a.szalach@mgopslewin.naszops.pl

 

PRACOWNIK SOCJALNY

  SYLWIA HADRYŚ

e-mail: s.hadrys@mgopslewin.naszops.pl

 

STARSZY SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

 AGNIESZKA WOJTYŁA

e-mail: a.wojtyla@mgopslewin.naszops.pl

 

PRACOWNIK SOCJALNY   

SYLWIA CIMERMAN-ZAPOTOCZNA

e-mail: s.cimerman-zapotoczna@mgopslewin.naszops.pl

 

PRACOWNIK SOCJALNY

 BARBARA LEJCZAK

e-mail: b.lejczak@mgopslewin.naszops.pl

ASYSTENT RODZINNY

 Monika Rusnak  

​Praca w terenie 

e-mail: m.rusnak@mgopslewin.naszops.pl

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH

Kierownik Działu

 Marek Jaśkowiec

e-mail: m.jaskowiec@mgopslewin.naszops.pl

 

DODATKI MIESZKANIOWE

DODATKI ENERGETYCZNE

KARTA DUŻEJ RODZINY

Inspektor ds. świadczeń społecznych

Renata Major

e-mail: r.major@mgopslewin.naszops.pl

 

ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ

Inspektor ds. świadczeń społecznych

 Magdalena Supińska

e-mail: m.supinska@mgopslewin.naszops.pl

 Anna Mościcka

e-mail: a.moscicka@mgopslewin.naszops.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Inspektor ds. świadczeń społecznych

Małgorzata Birecka 

e-mail: m.birecka@mgopslewin.naszops.pl

 

ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNE

ORAZ POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Inspektor ds. świadczeń społecznych

Marta Snopek-Rybacka

e-mail: m.snopek-rybacka@mgopslewin.naszops.pl

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - "500+"

Inspektor ds. świadczeń społecznych

 Kamila Skorza

 e-mail: k.skorza@mgopslewin.naszops.pl

 

DZIAŁ KSIĘGOWY

Główny Księgowy

 Bożena Smolińska – Kierul 

e-mail: b.smolinska-kierul@mgopslewin.naszops.pl

Starszy Księgowy

 Barbara Marcinków 

e-mail: b.marcinkow@mgopslewin.naszops.pl

 

DZIAŁ ORGANIZACJI I USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Kierownik Działu

Maria Greniuch

e-mail: m.greniuch@mgopslewin.naszops.pl

 

 

 

 

 

Wersja XML