Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim

Przedszkole Publiczne Nr 1
Aleja Wojska Polskiego 13
49 - 340 Lewin Brzeski
tel. /77/ 41 27 201dyrektor:  Ewa Warchał

Misja Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim

1. Nasze przedszkole – przedszkolem przyjaznym, w którym dzieci, rodzice, personel akceptują się wzajemnie i są równouprawnionymi partnerami.

2. Dajemy dzieciom możliwość :

- samorealizacji,
- pracy z innymi,
- kreatywnego myślenia,
- twórczego działania,
- uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

3. Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.
4. Stoimy na straży praw dziecka.
5. Dbamy o dobre, przyjazne relacje: dziecko – nauczyciel – rodzice.

DOCStatut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim

Informację przygotowała: mgr Ewa Warchał

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Lewinie Brzeskim podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów wychowania przedszkolnego oraz zestawie podręczników, obowiązujących  w placówce od roku 2007/2008. Dokumenty te zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej  Nr 8/2006/7 z dnia 29 maja 2007 roku.

Pobierz plik: DOCWykaz podręczników na rok szkolny 2007

Pobierz plik: DOCWykaz programów

 

DOCStatut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim

DOCWykaz podręczników na rok szkolny 2007

DOCWykaz programów

Wersja XML