Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy

 

Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy

Dane o placówce:
Adres: ul. Słowackiego 1, 49 -345 Skorogoszcz
Tel./fax.: (077) 412-10-83
e-mail.:
Rekrutacja: 20.03- 20.04
Dyrektor:  Ewa Jarosz
 

Przedszkole Publiczne w Skorogoszczy jest przedszkolem czterooddziałowym.

Trzy oddziały przedszkola mieszczą się w budynku przy ulicy Słowackiego 1 w Skorogoszczy, jeden oddział zlokalizowany jest w Mikolinie przy ulicy Zamkowej 13.

Przedszkole przyjmuje do swych oddziałów dzieci z następujących miejscowości: Błażejowice, Borkowice, Chróścina, Golczowice, Mikolin, Niwa, Piaski, Skorogoszcz, Wronów.

Przedszkole w Skorogoszczy usytuowane jest w odrębnym budynku. Oddział przedszkolny w Mikolinie dzieli budynek ze świetlicą wiejską, na piętrze wydzielone jest mieszkanie.

Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe:  mieści się w wolnostojącym budynku, otoczone jest pięknym ogrodem wyposażonym w urządzenia ogrodowe i piaskownicę. Ogród jest powoli, ale systematycznie modernizowany.
W przedszkolu znajdują się trzy duże, słoneczne sale do zajęć i zabaw, które są wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt, kąciki zainteresowań.
Dużym atutem przedszkola jest jego lokalizacja- sąsiaduje on z zabytkowym, pięknym parkiem, w którym znajdują się pomniki przyrody oraz wyznaczony jest plac zabaw.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 16.00,  oddział przedszkolny w Mikolinie: 7.00 – 12.30.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Kary zgłoszenia dziecka do przedszkola wydawane są w terminie od 20 marca do 20 kwietnia. Dokładne informacje dotyczące rekrutacji udzielane są na terenie przedszkola.

 
Kadra pedagogiczna
Personel przedszkola zapewnia profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci.
Kadra pedagogiczna to, wykształceni, kreatywni ludzie, wrażliwi, z wysoką kulturą osobistą.
Panie nauczycielki są absolwentkami wyższych uczelni pedagogicznych, posiadają tytuł magistra wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego oraz pedagogiki, jak i dodatkowe kwalifikacje zawodowe z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, zarządzania placówkami oświatowymi oraz informatyki. Ponadto biorą udział w licznych kursach kwalifikacyjnych, doskonalących oraz metodycznych.

Oferta edukacyjno-wychowawcza  
W przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Moje 6 lat”,  program „ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku” , a także programy autorskie nauczycieli:                                            
- „Program adaptacyjny dla dzieci 3-4 letnich”,
-„Moje spotkanie z komputerem”,
- „Program edukacji ekologiczno-przyrodniczej dla dzieci 6-letnich”,
- „Przeciwdziałanie agresji w naszym przedszkolu”.
Ponadto w placówce wykorzystywana jest: Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone, Gimnastyki Twórczej R. Labana, Kniessów, Orffa, Metoda Doroty Gruszczyk- Kolczyńskiej.

Przedszkole organizuje różnego rodzaju imprezy:
- otwarte z udziałem Rodziców : zajęcia otwarte, Dzień pieczonego ziemniaka, Jasełka, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, loteria fantowa, Dzień Mamy i Taty, uroczyste pożegnanie dzieci  6-letnich i zakończenie roku przedszkolnego, 
- zamknięte : Mikołajki, Wigilia, Bal Karnawałowy, Zajączek, Dzień Dziecka, Sprzątanie Ziemi, Powitanie wiosny,
- spotkania i imprezy we współpracy z najbliższym środowiskiem: przedstawienia dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy.

W ciągu roku dzieci biorą udział w organizowanych na terenie przedszkola: spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych; odwiedzają teatr,  uczestniczą w bliższych i dalszych wycieczkach.


Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. DBA, BY KAŻDE DZIECKO CZUŁOSIĘ KOCHANE, AKCEPTOWANE I SZCZĘŚLIWE.
- Dzieci  z radością poznają świat.
- Podchodzimy indywidualnie do każdego dziecka, bo każde dziecko jest inne. 
- Zachęcamy dziecko do działania, aby wyrosło na osobę, która wierzy we własne siły .Wysoko kwalifikowana kadra zaspokaja potrzeby dzieci w zakresie nauki i zabawy.
- Uczymy poprzez radosną zabawę. Z wyobraźnią podchodzimy do zajęć i wymyślamy ciekawe zabawy. Dzieci maja możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych, zespołowych, grupowych z różnymi sytuacjami edukacyjnymi. Zdobywają w toku procesu edukacyjnego wiele cennych doświadczeń
- Szanujemy i słuchamy dzieci .

Przedszkole cieszy się dobrą opinią wśród społeczności lokalnej.
Dobry jest kontakt z rodzicami, którzy widzą zalety przedszkola, dostrzegają starania dyrektora, nauczycielek oraz całego personelu.

 

informację przygotowała: mgr Ewa Jarosz

 

DOCStatut Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy

 

 

DOCStatut Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy

Wersja XML