Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gimnazjum w Skorogoszczy

Gimnazjum w Skorogoszczy
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8
49 - 345 Skorogoszcz
tel. /77/ 41 21 082
fax. /77/ 41 21 082
e-mail:
www.gimnazjum.skorogoszcz.pl


dyrektor: mgr Stanisław Duda

Zasady rekrutacji:
- pierwszeństwo przyjęcia mają uczniowie zamieszkujący w miejscowościach stanowiących obwód szkolny Gimnazjum w Skorogoszczy

DOCStatut Gimnazjum w Skorogoszczy

inforamcję przygotował: Stanisław Duda


DOCStatut Gimnazjum w Skorogoszczy

Wersja XML