Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne w Przeczy

Przedszkole Publiczne
w Przeczy
49-345 Skorogoszcz
tel. (077) 412 00 04Dyrektor: Joanna Dziasek

W naszym przedszkolu dziecko:
- Czuje się akceptowane i bezpieczne
- Znajduje możliwość wszechstronnego rozwoju
- Zdobywa wiedzę i nowe doświadczenia
- Rozwija aktywność twórczą
- Uczy się współdziałania w grupie w poszanowaniu dla odmienności

Przedszkole Publiczne w Przeczy jest przedszkolem jednooddziałowym i czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6.45-15.15  
Przedszkole posiada dobre warunki lokalowe: mieści się w budynku wolnostojącym i otoczone  jest dużym ogrodem wyposażonym w sprzęt ogrodowy, co sprzyja rozwijaniu szeroko pojętej aktywności ruchowej dzieci.
Pomieszczenia przedszkola są wyremontowane i wyposażone w niezbędne urządzenia do prawidłowego funkcjonowania placówki. Sala  zabaw i zajęć dydaktyczno – wychowawczych wyposażona jest w zabawki, różnorodne pomoce dydaktyczne oraz kąciki zainteresowań sprzyjające rozwijaniu aktywności twórczej dzieci.
Kadra pedagogiczna systematycznie pogłębiająca wiedzę na kursach doskonalących i metodycznych  zapewnia dzieciom profesjonalną opiekę wychowawczo-dydaktyczną.

Oferta edukacyjna:
W przedszkolu realizowany jest program;
Dla dzieci  od 3-5 lat ,,Wesołe przedszkole” 
Dla dzieci  6 –letnich  ,, Wesoła szkoła ‘’

Dobra współpraca z rodzicami  i ze środowiskiem lokalnym skutkuje tym, że przedszkole cieszy się uznaniem środowiska i pełnym zaufaniem rodziców .

DOCStatut Przedszkola w Przeczy

 

DOCStatut Przedszkola w Przeczy

Wersja XML