Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie

Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łosiowie
ul. Główna 32
49-330 Łosiów
Tel/fax. 077 412 53 96
077 412 53 93
e-mail:

Dyrektor: Anna Sawicka


Przedszkole mieści się w dwóch budynkach:
• przy ul. Głównej 32( II oddziały: dzieci 3-4 letnich dzieci 5-6 letnich) czynne w godz. 7.00 – 16.00

• przy ul. J. Barona 2 (I oddział: dzieci 3-4-5-6 letnich)  czynny w godz. 6.20 – 15.50

 

Misją naszego przedszkola jest to by nasi wychowankowie:
- znajdowali możliwość indywidualnego rozwoju
- rozwijali aktywność twórczą
- zdobywali wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy
- poznali swoje prawa
- czuli się bezpiecznie w życzliwej i dobrej atmosferze.

OFERTA EDUKACYJNA:
Przedszkole realizuje podstawę programową , programy zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej oraz zatwierdzone rzez Radę Pedagogiczną programy autorskie:
- program edukacji ekologicznej „ Przedszkolaki ratują Ziemię”,
- program kółka plastycznego „ Z plastyką w przedszkolu”
- program dla grupy mieszanej „ Każde dziecko dobrze wie, co jest   zdrowe, a co nie”
- program profilaktyczny „ Dbam o własne ciało, zdrowie i bezpieczeństwo”
Zajęcia dodatkowe:
- religia ( dla dzieci 6-cioletnich)
- nauka jęz. angielskiego
- rytmika
- zajęcia kółka plastycznego
- terapia logopedyczna
- terapia pedagogiczna
Przedszkole jest organizatorem gminnego międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej.

REKRUTACJA
Rekrutacja dzieci do przedszkola trwa od 01 marca do 30 marca.
Karty zgłoszeniowe można pobrać w kancelarii dyrektora
lub u nauczycielek w grupach.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji do 10 kwietnia. 

DOCStatut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie

 

 

DOCStatut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łosiowie

Wersja XML